Yazhou Diqu Hua Ren She Hui Jiao Yu Shi Ye Di Zhan Wang

ISBN: 9627152021, 9789627152026
Author/Editor(s): Xianggang Zhong wen da xue jiao yu xue yuan guo ji xue shu yan tao hui ((1986); Lin Ma; Chinese University of Hong Kong
Publisher: Xianggang Zhong Wen Da Xue Jiao Yu Xue Yuan ( Xianggang )
Published/Copyright Year: 1987
Language: Chinese
Number of pages: 421
Categories:
Chinese > Education > Singapore > Congresses
Education > China > History > 1976- > Congresses
Education > Taiwan > History > 1945- > Congresses
Education > Hong Kong > Congresses

Meiguo Dui Hua Zheng Ce Di Yuan Qi He Fa Zhan: 1945-1950

ISBN: 7536602502, 9787536602502
Author/Editor(s): Zhongyun Zi; Zhong Mei guan xi shi cong shu bian ji wei yuan hui
Publisher: Chongqing Chu Ban She ( Chongqing )
Published/Copyright Year: 1987
Language: Chinese
LCCN: 89196261
Series: Zhong Mei Guan Xi Shi Cong Shu
Categories:
United States > Foreign Relations > China
China > Foreign Relations > United States
United States > Foreign Relations > Taiwan
Taiwan > Foreign Relations > United States