Yuan Dai Hui Hua

ISBN: 7501001820, 9787501001828
Author/Editor(s): Xinian Fu; Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui
Publisher: Fa Xing Zhe Xin Hua Shu Dian Beijing Fa Xing Suo ( Beijing )
Published/Copyright Year: 1989
Language: Chinese
LCCN: 90187017
Series: Zhongguo Mei Shu Quan Ji ( Volume 5 )
Number of pages: 31
Categories:
Painting, Chinese > Song-Yuan Dynasties, 960-1368 > Catalogs

Dunhuang Cai Su

ISBN: 7532206769, 9787532206766
Author/Editor(s): Wenjie Duan; Weinuo Jin; Tianchou Fu; Dunhuang yan jiu yuan (China); Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui
Publisher: Xin Hua Shu Dian Shanghai Fa Xing Suo Fa Xing ( Shanghai )
Published/Copyright Year: 1989
Language: Chinese
Series: Zhongguo Mei Shu Quan Ji ( Volume 7 )
Number of pages: 31
Categories:
Sculpture, Buddhist > China > Dunhuang Caves
Sculpture, Chinese > China > Dunhuang Caves
Sculpture, Chinese > Tang-Five Dynasties, 618-960
Sculpture, Chinese > Three Kingdoms-Sui Dynasty, 220-618

Sui Tang Wu Dai Shu Fa

ISBN: 7102005180, 9787102005188
Author/Editor(s): Gong Qi (1912-2005); Renkai Yang; Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui
Publisher: Fa Xing Zhe Xin Hua Shu Dian Beijing Fa Xing Suo ( Beijing )
Published/Copyright Year: 1989
Language: Chinese
LCCN: 98450374
Series: Zhongguo Mei Shu Quan Ji ( Volume 3 )
Number of pages: 22
Categories:
Calligraphy, Chinese > History > Three Kingdoms-Sui Dynasty, 220-618 > Catalogs
Calligraphy, Chinese > History > Tang-Five Dynasties, 618-960 > Catalogs

Jin Cha Ji Kang Ri Gen Ju Di

ISBN: 7800230309, 9787800230301
Author/Editor(s): "Jin Cha Ji kang Ri gen ju di" shi liao cong shu bian shen wei yuan hui; Zhong yang dang an guan (China)
Publisher: Jing Xiao Xin Hua Shu Dian ( Beijing )
Published/Copyright Year: 1989
Language: Chinese
LCCN: 91147284
Series: Zhongguo Gong Chan Dang Li Shi Zi Liao Cong Shu
Categories:
Sino-Japanese War, 1937-1945 > China > Jin Cha Ji Bian Qu > Sources
880-05 > Jin Cha Ji Bian Qu (China) > History > Sources

Gong Xian Tianlong Shan Xiangtang Shan Anyang Shi Ku Diao Ke

ISBN: 7501001847, 9787501001842
Author/Editor(s): Mingda Chen (1914-1997); Mingyi Ding; Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui
Publisher: Fa Xing Zhe Xin Hua Shu Dian Beijing Fa Xing Suo ( Beijing )
Published/Copyright Year: 1989
Language: Chinese
LCCN: 99497367
Series: Zhongguo Mei Shu Quan Ji ( Volume 13 )
Number of pages: 51
Categories:
Stone Carving > China > Henan Sheng > Catalogs
Stone Carving > China > History > Three Kingdoms-Sui Dynasty, 220-618 > Catalogs
Buddhist Sculpture > China > Henan Sheng > Catalogs