Wen Ge Ji Mi Dang An: Guangxi Bao Gao

ISBN: 1940004586, 9781940004587
Author/Editor(s): Zhong gong Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui
Publisher: Ming Jing Chu Ban She ( Deer Park NY )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Series: "Zhen Xiang" Xi Lie ( Volume 89 )
Number of pages: 590
Categories:
China > History > Cultural Revolution, 1966-1976 > Sources
China > Politics And Government > 1949-1976 > Sources
880-05 > Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China) > History > Sources

The 26th Chinese Control And Decision Conference (2014 CCDC): 31 May - 2 June 2014, Changsha, China

ISBN: 147993707X, 9781479937073
Author/Editor(s): Chinese Control and Decision Conference (2014); IEEE Xplore (Online service); Dongbei gong xue yuan; IEEE Control Systems Society; IEEE Singapore Section
Publisher: IEEE Industrial Electronics IE Chapter Singapore ( Singapore )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Decision Making > Mathematical Models > Congresses
Robotics > Congresses
Automatic Control > Congresses
Adaptive Control Systems > Congresses
Intelligent Control Systems > Congresses
Adaptive Control Systems > Fast > (OCoLC)fst00796490
Automatic Control > Fast > (OCoLC)fst00822702
Decision Making > Mathematical Models > Fast > (OCoLC)fst00889048

Forbidden City: Imperial Treasures From The Palace Museum, Beijing

ISBN: 1934351067, 9781934351062
Author/Editor(s): Jian Li (1956-); Li He (1950-); Hou-mei Sung; Ma Shengnan; Gu gong bo wu yuan (China); Virginia Museum of Fine Arts
Publisher: VMFA Virginia Museum Of Fine Arts ( Richmond Virginia )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 208
Categories:
Art, Chinese > Ming-Qing Dynasties, 1368-1912 > Exhibitions

2013 International Symposium On VLSI Technology, Systems And Applications (2013 VLSI-TSA): April 22-24, 2013, Hsinchu, Taiwan

ISBN: 1467330817, 9781467330817
Author/Editor(s): Systems International Symposium on VLSI Technology (2013); IEEE Xplore (Online service); Gong ye ji shu yan jiu yuan; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Congresses
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Fast > (OCoLC)fst00975602

2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

Proceedings, IET International Radar Conference 2013: April 14-16, 2013, Xi'an China

ISBN: 1849196036, 9781849196031
Author/Editor(s): IET International Radar Conference (2013); Xiaopeng Yang; IEEE Xplore (Online service); Institution of Engineering and Technology; Zhongguo dian zi xue hui; Beijing gong ye xue yuan; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
Publisher: Institution Of Engineering And Technology ( Stevenage UK )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Radar > Congresses
Radar > Fast > (OCoLC)fst01086712

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238

Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

2012 International Symposium On VLSI Design, Automation And Test (VLSI-DAT): April 23-25, 2012, Hsinchu, Taiwan Proceedings Of Technical Papers

ISBN: 1457720817, 9781457720819
Author/Editor(s): Automation International Symposium on VLSI Design ((2012); IEEE Xplore (Online service); Gong ye ji shu yan jiu yuan
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Congresses
Integrated Circuits > Very Large Scale Integration > Fast > (OCoLC)fst00975602