Confucius

ISBN: 1421024683, 9781421024684
Author/Editor(s): Xun Zhou (1968-); Mei Hu (1958-); Baozhu Cui; Chan Khan; Carly Hunter; Justin Cook; Yun-fat Chow; Lu Yi; Beijing da di shi dai wen hua chuan bo you xian gong si; Dadi Entertainment Ltd; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Ltd FUNimation Productions; FUNimation Entertainment (Firm); Dadi Film Media
Publisher: Funimation Productions, Ltd. ( Fort Worth, Tex. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Confucius > Drama
Philosophers > China > Drama
China > History > To 221 B.C > Drama

Gang De Qin

ISBN: 1461823366, 9781461823360
Author/Editor(s): Meng Zhang (1975-); Kwang-sok Ch'oe; Huiyin Gan; Shuhao Zhou; Shuo Wang; Yi Zhang; Bingmo Wu; Yun Lu; Bo Gao; Qianyuan Wang (1972-); Hailu Qin; Sin-yong Chang; Wan mei shi jie (Beijing) ying shi wen hua you xian gong si; Dalian hong yuan ying shi chuan mei you xian gong si; Liaoning dian ying zhi pian chang; Film Movement (Firm)
Publisher: Film Movement ( Fair Lawn, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Series: Film Movement Series ( Volume year 9, Film 9 )
Categories:
Divorce > China > Drama
Custody Of Children > China > Drama
Job Satisfaction > Drama
Happiness > Drama

Proceedings, 2010 3rd IEEE International Conference On Computer Science And Information Technology: July 9-11, 2010 Chengdu, China

ISBN: 1424455405, 9781424455409
Author/Editor(s): International Conference on Computer Science and Information Technology (2010); Hang Yi; Desheng Wen; Parvinder S Sandhu; IEEE Xplore (Online service)
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Computer Science > Congresses
Information Technology > Congresses
Computer Science > Fast > (OCoLC)fst00872451
Information Technology > Fast > (OCoLC)fst00973089

Dissecting Taylor Rules In A Structural VAR

ISBN: 1451962290, 9781451962291
Author/Editor(s): Woon Gyu Choi; Yi Wen
Publisher: International Monetary Fund ( Washington, D.C. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Series: IMF Working Papers ( Volume Working Paper No. 10/20 )
IMF ELibrary
Categories:
Aggregate Demand
Coefficient On Inflation
Economic Models
External Shocks
Gdp Deflator
High Inflation
Increase In Inflation
Inflation Response

Xia Ri Nuan Yang Yang: I Love Beijing

ISBN: 1565807979, 9781565807976
Author/Editor(s): Ying Ning; Dai Ning; Zhongjun Wang; Zhonglei Wang; Hong Tao; Lei Yu; Botao Zuo; Beijing dian ying zhi pian chang; Hua yi xiong di guang gao you xian gong si; Xing fu cun wen hua jiao liu you xian gong si; Ill.) Facets Multimedia (Chicago
Publisher: Facets ( Chicago, IL )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
Categories:
Taxicab Drivers > China > Beijing > Drama
Beijing (China) > Drama

Food Security In Asia: Economics And Policies

ISBN: 1840644419, 9781840644418
Author/Editor(s): Wen S Chern; Colin Andre Carter; Shun-yi Shei
Publisher: Edward Elgar ( Northampton, MA, USA )
Published/Copyright Year: 2000
Language: English
LCCN: 00037675
Series: Academia Studies In Asian Economies
Number of pages: 267
Categories:
Produce Trade > Government Policy > East Asia > Congresses
Food Industry And Trade > Standards > East Asia > Congresses
Food Adulteration And Inspection > Government Policy > East Asia > Congresses
Food Supply > Government Policy > East Asia > Congresses
Free Trade > East Asia > Congresses

Design Live Loads For Parking Garages: A Report To The Structural Engineering Institute Of The American Society Of Civil Engineers

ISBN: 0784405344, 9780784405345
Author/Editor(s): Yi-Kwei Wen; G. L Yeo; Structural Engineering Institute
Publisher: American Society Of Civil Engineers ( Reston, VA )
Published/Copyright Year: 2000
Language: English
LCCN: 00061810
Number of pages: 60
Categories:
Parking Garages > Design And Construction
Axial Loads
Pavements > Live Loads