Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

2012 IEEE 4th International Symposium On Plant Growth Modeling, Simulation, Visualization And Applications: Proceedings PMA 2012 31 October -3 November, 2012, Shanghai, China

ISBN: 1467300683, 9781467300681
Author/Editor(s): Simulation International Symposium on Plant Growth Modeling (2012); Yan Guo; Yves Dumont; Mengzhen Kang; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhongguo ke xue yuan
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Growth (Plants) > Mathematical Models > Congresses
Technology
Growth (Plants) > Mathematical Models > Fast > (OCoLC)fst00948587

2010 IEEEICME International Conference On Complex Medical Engineering: July 13-15, 2010, Gold Coast, Australia

ISBN: 1424468418, 9781424468416
Author/Editor(s): IEEE/ICME International Conference on Complex Medical Engineering ((2010); Yan Li; IEEE Xplore (Online service); Man IEEE Systems; Institute of Complex Medical Engineering; Beijing li gong da xue; University of Southern Queensland
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Biomedical Engineering > Congresses
Robotics In Medicine > Congresses
Medicine > Information Technology > Congresses
Biomedical Engineering > Fast > (OCoLC)fst00832568
Medicine > Information Technology > Fast > (OCoLC)fst01014987
Robotics In Medicine > Fast > (OCoLC)fst01099025

Proceedings IC-BNMT: 2010 3rd IEEE International Conference On Broadband Network & Multimedia Technology October 26-28, Beijing, China

ISBN: 1424467691, 9781424467693
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (2010); Fangchun Yang; Yan Ma; Weining Wang; Xiaohong Huang; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Institution of Engineering and Technology; Beijing you dian da xue
Publisher: IEEE Press ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Multimedia Systems > Congresses
Broadband Communication Systems > Congresses
Telecommunication Systems > Congresses
Broadband Communication Systems > Fast > (OCoLC)fst00839147
Multimedia Systems > Fast > (OCoLC)fst01028920
Telecommunication Systems > Fast > (OCoLC)fst01146038

Proceedings Of The 5th International Conference On Responsive Manufacturing: Green Manufacturing ICRM 2010 11-13 January 2010

ISBN: 1849191999, 9781849191999
Author/Editor(s): International Conference on Responsive Manufacturing (2010); N. N. Z Gindy; Richard Farr; Yan Wang; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Institution of Engineering and Technology; University of Nottingham; China University of Nottingham Ningbo; Zhejiang da xue; Institution of Mechanical Engineers (Great Britain); Engineering and Physical Sciences Research Council
Publisher: Institution Of Engineering And Technology ( London )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Production Engineering > Congresses
Sustainable Design > Congresses
Green Technology > Congresses
Green Technology > Fast > (OCoLC)fst00947645
Production Engineering > Fast > (OCoLC)fst01078282
Sustainable Design > Fast > (OCoLC)fst01742533

Energy And Environment Materials: Selected, Peer Reviewed Papers From The 2009 C-MRS Annual Meeting "Energy And Environmental Materials", Held In Suzhou, China, Oct. 15-17, 2009

ISBN: 0878492666, 9780878492664
Author/Editor(s): Yafang Han; Tianmin Wang; Shaoxiong Zhou; Zhongguo cai liao yan jiu xue hui
Publisher: Trans Tech Publications ( Enfield, NH )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011290826
Series: Materials Science Forum ( v. 650 )
Number of pages: 381
Categories:
Power (Mechanics) > Congresses
Materials > Environmental Aspects > Congresses

Seventh International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475394, 9780819475398
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2008); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; SPIE (Society); Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; China; International Biomedical Optics Society; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo sheng wu wu li xue hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455375
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 42 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7280 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7280 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Eighth International Symposium On Optical Storage And 2008 International Workshop On Information Data Storage: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819473596, 9780819473592
Author/Editor(s): International Symposium on Optical Storage (2008); Fuxi Gan; SPIE (Society); Shanghai guang xue jing mi ji xie yan jiu suo; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Wuhan Hi-Tech Holding Group Company
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455370
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7125 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7125 )
Categories:
Optical Storage Devices > Congresses
Optical Disks > Congresses
Laser Recording > Congresses
Optical Data Processing > Congresses
Information Storage And Retrieval Systems > Congresses

Eighth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2009): 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 081947908X, 9780819479082
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2009); Qingming Luo; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2012419283
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 52 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7519 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7519 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses