City And Citizens In Modern China: Towards A Scientific Approach To Urban Development

ISBN: 1844643468, 9781844643462
Author/Editor(s): Zhongguo cheng shi fa zhan yan jiu yuan
Publisher: Paths International Ltd ( Reading United Kingdom )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
Number of pages: 221
Categories:
City Planning > China
Cities And Towns > China > Growth
Community Development, Urban > China

Shen Bing Zi Shu: Wo He Zhou Yongkang De Gu Shi

ISBN: 1962605264, 9781962605267
Author/Editor(s): Bing Shen (1976-); Yan Hong; China) Zhong yang dian shi tai (Beijing
Publisher: Biao Di Chu Ban She ( Xianggang )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Number of pages: 431
Categories:
880-06 > Shen, Bing, > 1976-
880-07 > Zhou, Yongkang
Women Television News Anchors > China > Biography

22nd International Conference On Software Engineering And Data Engineering (SEDE-2013) Los Angeles, California, USA, 25 - 27 September 2013

ISBN: 1629933112, 9781629933115
Author/Editor(s): International Society for Computers and Their Applications; International Conference on Software Engineering and Data Engineering ; 22; Yan Shi
Publisher: Curran ( Red Hook, NY )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 125
Categories:
Software Engineering
Künstliche Intelligenz
Software Engineering > Swd
Data Mining > Swd

Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

Pattern Recognition (ACPR), 2011 First Asian Conference On: 28-28 Nov. 2011

ISBN: 1457701227, 9781457701221
Author/Editor(s): Asian Conference on Pattern Recognition (2011); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Mo shi shi bie guo jia zhong dian shi yan shi (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Pattern Recognition Systems > Congresses
Pattern Recognition Systems > Fast > (OCoLC)fst01055266

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

2010 Nian Quan Guo Mo Shi Shi Bie Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji: 2010 Chinese Conference On Pattern Recognition (CCPR 2010) Proceedings 21-23 October 2010, Chongqing, China

ISBN: 1424472105, 9781424472109
Author/Editor(s): Chinese Conference on Pattern Recognition ((2010); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Mo shi shi bie guo jia zhong dian shi yan shi (China); Chinese Association of Automation
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Pattern Perception > Congresses
Computer Vision > Congresses
Image Processing > Congresses
Computer Vision > Fast > (OCoLC)fst00872687
Image Processing > Fast > (OCoLC)fst00967501
Pattern Perception > Fast > (OCoLC)fst01055254

2009 Nian Quan Guo Mo Shi Shi Bie Xue Shu Hui Yi: Ji Shou Jie Zhong Ri Han Mo Shi Shi Bie Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji Zhongguo Nanjing, 2009 Nian 11 Yue 4-6 Ri = Proceedings Of The 2009 Chinese Conference On Pattern Recognition (CCPR 2009) And The First CJK Joint Workshop On Pattern Recognition (CJKPR) 4-6 November 2009 Nanjing, China

ISBN: 1424441994, 9781424441990
Author/Editor(s): Chinese Conference on Pattern Recognition ((2009); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Mo shi shi bie guo jia zhong dian shi yan shi (China); Chinese Association of Automation
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Categories:
Pattern Perception > Congresses
Computer Vision > Congresses
Image Processing > Congresses
Computer Vision > Fast > (OCoLC)fst00872687
Image Processing > Fast > (OCoLC)fst00967501
Pattern Perception > Fast > (OCoLC)fst01055254
Ebooks -- UML

Pathomechanisms Of The Spleen

ISBN: 0912111844, 9780912111841
Author/Editor(s): Shi-Lin Yan (1943-); Nigel Wiseman
Publisher: Paradigm Publications ( Taos, NM )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2009034388
Series: Pathomechanisms Of The Five Viscera ( v. 3 )
Number of pages: 224
Categories:
Spleen > Pathophysiology
Medicine, Chinese
Spleen > Physiopathology
Medicine, Chinese Traditional