9th World Biomaterials Congress 2012 (WBC); Chengdu, China, 1 - 5 June 2012 ; Vol. 1

ISBN: 1629933147, 9781629933146
Author/Editor(s): Zhong guo sheng wu cai liao xue hui; World Biomaterials Congress ; 9
Publisher: Curran ( Red Hook, NY )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 718
Categories:
Medizintechnik
Polymerwerkstoffe
Kunststoffe
Werkstoffkunde
Biomaterial > Swd

2013 7th International Conference On Systems Biology (ISB): Huangshan, China, August 23-25, 2013

ISBN: 1479913898, 9781479913893
Author/Editor(s): International Conference on Systems Biology (2013); Luonan Chen (1962-); Xiang-Sun Zhang (1943-); Lingyun Wu; Yong Wang; IEEE Xplore (Online service); Hunan da xue; Zhongguo ke xue yuan
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computational Biology > Congresses
Bioinformatics > Congresses
Systems Biology > Congresses
Bioinformatics > Fast > (OCoLC)fst00832181
Computational Biology > Fast > (OCoLC)fst00871990
Systems Biology > Fast > (OCoLC)fst01745552

2013 International Conference On Manipulation, Manufacturing And Measurement On The Nanoscale (3M-NANO): August 26- 30, 2013, Suzhou, China Conference Proceedings

ISBN: 1479912131, 9781479912131
Author/Editor(s): Manufacturing and Measurement on the Nanoscale International Conference on Manipulation ((2013); Albert Sill; Rencheng Liu; Wenjun Li; IEEE Xplore (Online service); Universitat Oldenburg; Changchun ke ji da xue; Taiwan) Dong Wu da xue (Taipei; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Nanoscience > Congresses
Nanotechnology > Congresses
Nanoscience > Fast > (OCoLC)fst01032629
Nanotechnology > Fast > (OCoLC)fst01032639

Proceedings Of 2013 IEEE 11th International Conference On Electronic Measurement & Instruments: Harbin, China, August 16-18, 2013

ISBN: 1479907596, 9781479907595
Author/Editor(s): International Conference on Electronic Measurement and Instruments (2013); Jianping Cui; Ying Zhang; Juan Wu; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhongguo dian zi xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Electronic Instruments > Congresses
Electronic Measurements > Congresses
Electronic Instruments > Fast > (OCoLC)fst00907299
Electronic Measurements > Fast > (OCoLC)fst00907353

Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

2010 International Conference On Display And Photonics: 12-13 July 2010, Nanjing, China

ISBN: 0819482404, 9780819482402
Author/Editor(s): Yanwen Wu; International Computer Science Society; Hua zhong shi fan da xue; Intelligent Information Technology Application Research Association; SPIE (Society)
Publisher: Spie ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2012419282
Series: Proceedings Of SPIE
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7749 )
Categories:
Information Display Systems > Congresses
Digital Communications > Congresses
Image Processing > Congresses
Optical Instruments > Congresses
Optics > Congresses
Photonics > Congresses

2010 Third International Symposium On Knowledge Acquisition And Modeling (KAM 2010): October 20 -21, 2010, Wuhan, China

ISBN: 1424480043, 9781424480043
Author/Editor(s): International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling (2010); Yanwen Wu; Chengling Zhao; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Intelligent Information Technology Application Research Association; IEEE Computational Intelligence Society; Hua zhong shi fan da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Knowledge Acquisition (Expert Systems) > Congresses
Knowledge Acquisition (Expert Systems) > Fast > (OCoLC)fst00988182

Seventh International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475394, 9780819475398
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2008); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; SPIE (Society); Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; China; International Biomedical Optics Society; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo sheng wu wu li xue hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455375
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 42 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7280 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7280 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Proceedings Of 2009 US-EU-China Thermophysics Conference--Renewable Energy: Abstract Book Presented At 2009 US-EU-China Thermophysics Conference--Renewable Energy, Beijing University Of Technology, Beijing, China, May 28-30, 2009

ISBN: 0791802906, 9780791802908
Author/Editor(s): US-EU-China Thermophysics Conference: Renewable Energy (2009); Yong X Tao; Chong Fang Ma; Beijing gong ye da xue; National Science Foundation (U.S.); Zhongguo gong cheng re wu li xue hui; American Society of Mechanical Engineers
Publisher: ASME Press ( New York )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2009499855
Number of pages: 136
Categories:
Renewable Energy Sources > Congresses
Thermodynamics > Congresses
Heat > Transmission > Congresses