Proceeding Of The 2013 "Suzhou-Silicon Valley-Beijing" International Innovation Conference: Technology Innovation And Diasporas In A Global Era July 8-9 2013, Suzhou, China

ISBN: 1479903388, 9781479903382
Author/Editor(s): "Suzhou-Silicon Valley-Beijing" International Innovation Conference ((2013); Jielin Dong; Zheng Liang; Xiaohong Quan; Yaoyu Wang; IEEE Xplore (Online service); Suzhou da xue; San Jose State University; China) Qing hua da xue (Beijing; Berkeley University of California; IEEE Technology Management Council; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Technological Innovations > Management > Congresses
Entrepreneurship > Congresses
Chinese > Foreign Countries > Economic Conditions > Congresses
Chinese > Foreign Countries > Economic Conditions > Fast > (OCoLC)fst01906854
Entrepreneurship > Fast > (OCoLC)fst00912787
Technological Innovations > Management > Fast > (OCoLC)fst01145035

2013 7th International Conference On Systems Biology (ISB): Huangshan, China, August 23-25, 2013

ISBN: 1479913898, 9781479913893
Author/Editor(s): International Conference on Systems Biology (2013); Luonan Chen (1962-); Xiang-Sun Zhang (1943-); Lingyun Wu; Yong Wang; IEEE Xplore (Online service); Hunan da xue; Zhongguo ke xue yuan
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computational Biology > Congresses
Bioinformatics > Congresses
Systems Biology > Congresses
Bioinformatics > Fast > (OCoLC)fst00832181
Computational Biology > Fast > (OCoLC)fst00871990
Systems Biology > Fast > (OCoLC)fst01745552

IPFA 2013: Proceedings Of The 2013 20th IEEE International Symposium On The Physical & Failure Analysis Of Integrated Circuits 15-19 July, 2013, Shangri-La Hotel, Suzhou, China

ISBN: 1479912417, 9781479912414
Author/Editor(s): International Symposium on the Physical & Failure Analysis of Integrated Circuits (2013); Mingxiang Wang; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Suzhou da xue; IEEE Electron Devices Society; IEEE Reliability Society
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Integrated Circuits > Reliability > Congresses
Integrated Circuits > Testing > Congresses
Semiconductors > Failures > Congresses
Integrated Circuits > Defects > Congresses
Integrated Circuits > Defects > Fast > (OCoLC)fst00975542
Integrated Circuits > Reliability > Fast > (OCoLC)fst00975588
Integrated Circuits > Testing > Fast > (OCoLC)fst00975593
Semiconductors > Failures > Fast > (OCoLC)fst01112222

2013 IEEE International Symposium On Assembly And Manufacturing (ISAM): July 30th-Aug 2nd, 2013, Xi'an, China

ISBN: 1479916560, 9781479916566
Author/Editor(s): IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing ((2013); Jun Hong; Michael Yu Wang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Robotics and Automation Society; Xi'an jiao tong da xue; Cooperative Institutional Research Program (U.S.); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Flexible Manufacturing Systems > Congresses
Robots, Industrial > Congresses
Production Planning > Congresses
Assembly-line Methods > Congresses
Assembly-line Methods > Fast > (OCoLC)fst00819017
Flexible Manufacturing Systems > Fast > (OCoLC)fst00927244
Production Planning > Fast > (OCoLC)fst01078339
Robots, Industrial > Fast > (OCoLC)fst01099080

Proceedings: 2013 IEEE International Conference On Granular Computing (GrC) 13-15 December 2013, Beijing

ISBN: 1479912816, 9781479912810
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Granular Computing ((2013); Shuliang Wang (1974-); Xingquan Zhu (1973-); Tingting He; IEEE Xplore (Online service); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Granular Computing > Congresses
Granular Computing > Fast > (OCoLC)fst00946462

Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

International Symposium On Photoelectronic Detection And Imaging 2011: 24-26 May 2011, Beijing China

ISBN: 0819488321, 9780819488329
Author/Editor(s): International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging (2011); Yuelin Wang; Huikai Xie; Yufeng Jin; SPIE (Society); Tianjin Jinhang Institute of Technical Physics; Zhongguo yu hang xue hui; Science and Technology on Low Light Level Night Vision Laboratory (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
LCCN: 2012359724
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 8191 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8191 )
Categories:
Optical Detectors > Congresses
Optical Fiber Detectors > Congresses
Micromachining > Congresses
Image Processing > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses

Galaxy Evolution: Infrared To Millimeter Wavelength Perspective Proceedings Of A Conference Held At Guilin, China, 25 - 29 October 2010

ISBN: 1583817727, 9781583817728
Author/Editor(s): Weimin Wang; Shanghai Normal University; Hua dong shi fan da xue
Publisher: Astronomical Society Of The Pacific ( San Francisco, Calif. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
LCCN: 2011276746
Series: Astronomical Society Of The Pacific Conference Series ( v. 446 )
Number of pages: 422
Categories:
Galaxies > Evolution > Congresses
Infrared Astronomy > Congresses
Millimeter Astronomy > Congresses

2011 3rd International Workshop On Intelligent Systems And Applications: Proceedings ISA 2011 28-29 May 2011, Wuhan, China

ISBN: 1424498570, 9781424498574
Author/Editor(s): International Workshop on Intelligent Systems and Applications (2011); Chunzhi Wang; Zhiwei Ye; IEEE Xplore (Online service); Hua zhong li gong da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Artificial Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Electronic Data Processing > Congresses
Expert Systems (Computer Science) > Congresses
Artificial Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00817247
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Electronic Data Processing > Fast > (OCoLC)fst00906956
Expert Systems (Computer Science) > Fast > (OCoLC)fst00918516