Urban China: Toward Efficient, Inclusive, And Sustainable Urbanization

ISBN: 1464802068, 9781464802065
Author/Editor(s): Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China); World Bank
Publisher: World Bank Group ( Washington, DC )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 547
Categories:
Urbanization > China
Urbanization > China > History > 21st Century
City Planning > China
Urban Policy > China
Cities And Towns > China > Growth

Basic And Advanced Bayesian Structural Equation Modeling: With Applications In The Medical And Behavioral Sciences

ISBN: 1118358880, 9781118358887
Author/Editor(s): Xin-Yuan Song; Sik-Yum Lee; Wiley InterScience (Online service); Class of 1932 Fund
Publisher: John Wiley ( Chichester, West Sussex )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Series: Wiley Series In Probability And Statistics
Categories:
Structural Equation Modeling
Bayesian Statistical Decision Theory

IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress 2012: November 14-17, 2012, Wuzhou Guest House, Shenzhen, China

ISBN: 1467329037, 9781467329033
Author/Editor(s): IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress ((2012); IEEE Xplore (Online service); Shenzhen Shi (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Shenzhen shi ke ji chuang xin wei yuan hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Cloud Computing > Congresses
Cloud Computing > Fast > (OCoLC)fst01745899

Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

Proceedings 2011 IEEE 13th International Conference On Communication Technology: ICCT 2011 September 25-28 2011, Jinan, China

ISBN: 1612843077, 9781612843070
Author/Editor(s): International Conference on Communication Technology (2011); Dongfeng Yuan; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhongguo dian zi xue hui; Zhongguo tong xin xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Telecommunication > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830

Communication Technology (ICCT), 2010 12th IEEE International Conference On: Date, 11-14 Nov. 2010

ISBN: 142446868X, 9781424468683
Author/Editor(s): International Conference on Communication Technology (2010); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Institution of Engineering and Technology; Nanjing you dian xue yuan; Zhongguo dian zi xue hui; Zhongguo tong xin xue hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Categories:
Telecommunication > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830

International Conference On Earth Observation Data Processing And Analysis (ICEODPA): 28-30 December 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475459, 9780819475459
Author/Editor(s): International Conference on Earth Observation Data Processing and Analysis ((2008); Deren Li; Jianya Gong; Huayi Wu; Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Zhongguo ce hui ke xue yan jiu yuan; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287925
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7285 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7285 )
Categories:
Earth Sciences > Remote Sensing > Congresses
Astronautics In Earth Sciences > Congresses
Remote Sensing > Congresses

Remote Sensing Of The Environment: 16th National Symposium On Remote Sensing Of China 7-10 September 2007, Beijing, China

ISBN: 081947357X, 9780819473578
Author/Editor(s): National Symposium on Remote Sensing of China (2007); Qingxi Tong (1935-); Zhongguo guo tu zi yuan hang kong wu tan yao gan zhong xin; China) Zhongguo di zhi xue hui (Beijing; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287869
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7123 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7123 )
Categories:
Remote Sensing > China > Congresses

Geoinformatics 2007: 25-27 May 2007, Nanjing, China

ISBN: 0819469114, 9780819469113
Author/Editor(s): Manchun Li; Jiechen Wang; Nanjing da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Beijing da xue; Zhongguo ke xue yuan; Beijing shi fan da xue; Jiangsu Sheng (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2009278600
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6751 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6751 )
Categories:
Cartography > Congresses