IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress 2012: November 14-17, 2012, Wuzhou Guest House, Shenzhen, China

ISBN: 1467329037, 9781467329033
Author/Editor(s): IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress ((2012); IEEE Xplore (Online service); Shenzhen Shi (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Shenzhen shi ke ji chuang xin wei yuan hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Cloud Computing > Congresses
Cloud Computing > Fast > (OCoLC)fst01745899

Hydrological Modelling And Integrated Water Resources Management In Ungauged Mountainous Watersheds

ISBN: 1907161074, 9781907161070
Author/Editor(s): Wei-Lin Xu; Tian-Qi Ao; Xin-Hua Zhang; International Association of Hydrological Sciences
Publisher: IAHS ( Wallingford )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Series: IAHS Publication ( Volume no.335 )
Number of pages: 308
Categories:
Hydrologic Models > China > Congresses
Water-supply > China > Congresses
Mountain Watersheds > China > Congresses

Fifth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 1-3 September 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819466565, 9780819466563
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2006); Qingming Luo; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo Sheng wu wu li xue hui; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers
Publisher: ; SPIE--the International Society For Optical Engineering ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2007280931
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 8, No. 36 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6534 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

"One Country, Two Systems" In Taiwan: A True Solution For The Cross-strait Entanglement = "Yi Guo Liang Zhi" Zai Taiwan

ISBN: 0975424750, 9780975424759
Author/Editor(s): Xin Ji (1952-); Sheng-Wei Wang
Publisher: International Pub. House For China's Culture ( Washington, D.C. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2006920945
Number of pages: 296
Categories:
Chinese Reunification Question, 1949-
Taiwan > Politics And Government > 1988-2000
Taiwan > Politics And Government > 2000-
China > Relations > Taiwan
Taiwan > Relations > China

Geoinformatics 2006: 28-29 October, 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819465283, 9780819465283
Author/Editor(s): Lingpei Zhang; Xiaoling Chen (1962-); Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007273935
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6419 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6419 )
Categories:
Remote Sensing > Data Processing > Congresses
Geographic Information Systems > Congresses
Global Positioning System > Congresses

Geoinformatics 2006: 28-29 October, 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819465305, 9780819465306
Author/Editor(s): Huayi Wu; Qing Zhu (1966-); Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007296075
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6421 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6421 )
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Global Positioning System > Congresses
Information Technology > Congresses

Geoinformatics 2006: 28-29 October, 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819465275, 9780819465276
Author/Editor(s): Deren Li (1939-); Linyuan Xia; Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007271491
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6418 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6418 )
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Global Positioning System > Congresses
Artificial Satellites In Navigation > Congresses