Astrophysics Of Compact Objects: International Conference On Astrophysics Of Compact Objects, Huangshan City, China, 1-7 July 2007

ISBN: 0735404852, 9780735404854
Author/Editor(s): International Conference on Astrophysics of Compact Objects ((2007); Ye-Fei Yuan; Xiang-Dong Li; Dong Lai
Publisher: American Institute Of Physics ( Melville, N.Y. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2007941473
Series: AIP Conference Proceedings ( Volume 968 )
Number of pages: 431
Categories:
Compact Objects (Astronomy) > Congresses
Astrophysics > Congresses

Feng Huang Qin: Country Teachers

ISBN: 1565803825, 9781565803824
Author/Editor(s): Sheng Ju; Xinglong Liu (1956-); Yangui Pu; Qun He; Baotian Li; Xue Ju (1968-); Zongdi Xiu; Xueqi Wang; Tianjin dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; China Century Entertainment (Firm)
Publisher: China Century Entertainment ( New York )
Published/Copyright Year: 2003
Language: Chinese
Series: Celebration Of Chinese Cinema
Categories:
Teachers > China > Drama
Country Life > China > Drama

Computer Simulation Of Earthquake Effects: Proceedings Of Sessions Of Geo-Denver 2000

ISBN: 0784405239, 9780784405239
Author/Editor(s): Geo-Denver 2000 ((2000); Kandiah Arulanandan; A Anandarajah; Xiang Song Li; American Society of Civil Engineers
Publisher: American Society Of Civil Engineers ( Reston, VA )
Published/Copyright Year: 2000
Language: English
LCCN: 00042141
Series: Geotechnical Special Publication ( Volume no. 110 )
Number of pages: 203
Categories:
Soil Dynamics > Computer Simulation > Congresses
Earthquakes > Computer Simulation > Congresses
Soil Liquefaction > Computer Simulation > Congresses
Soil Structure Interaction > Computer Simulation > Congresses

Enzyme Engineering XIV

ISBN: 1573311499, 9781573311496
Author/Editor(s): Allen I. Laskin (1928-); Gao-xiang Li; Yaoding You
Publisher: New York Academy Of Sciences ( New York, N.Y. )
Published/Copyright Year: 1998
Language: English
LCCN: 98041795
Series: Annals Of The New York Academy Of Sciences ( v. 864 )
Number of pages: 665
Categories:
Enzymes > Biotechnology > Congresses
Biotechnology
Protein Engineering

Proceedings Of The Third Marcel Grossmann Meeting On General Relativity: 30 August-3 September, 1982, Shanghai, China

ISBN: 0444867465, 9780444867469
Author/Editor(s): Marcel Grossmann Meeting on General Relativity (1982); Ning Hu (1916-1997); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Zhongguo yin li yu xiang dui lun tian ti wu li xue hui; International Centre for Theoretical Physics; Universita di Roma; Unesco
Publisher: North-Holland Pub. Co. ( New York )
Published/Copyright Year: 1983
Language: English
LCCN: 84182632
Categories:
General Relativity (Physics) > Congresses
Cosmology > Congresses
Quantum Gravity > Congresses
Supergravity > Congresses
Gravitation > Congresses