The Story Of Qiu Ju: Qiu Ju Da Guan Si

ISBN: 1424806178, 9781424806171
Author/Editor(s): Yimou Zhang; Fung Kwok Ma; Heng Liu (1954-); Li Gong (1965-); Quesheng Lei; Peiqi Liu; Yuanbin Chen (1955-); Xianggang yin du ji gou you xian gong si; Beijing dian ying xue yuan; Hãng phim Thanh Niên; Zhongguo dian ying he zuo zhi pian gong si; Sony Pictures Home Entertainment (Firm)
Publisher: Sony Pictures Home Entertainment ( Culver City, Calif. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: Chinese
Series: Sony Pictures Classics
Categories:
Justice > Drama
Women > China > Social Conditions > Drama
Humiliation > China > Drama
Judicial Process > China > Drama

Passive Components And Fiber-based Devices II: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460508, 9780819460509
Author/Editor(s): Y Sun; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006274573
Series: SPIE Proceedings Series ( v. 6019 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6019 )
Categories:
Electronic Apparatus And Appliances > Design And Construction > Congresses
Passive Components > Design And Construction > Congresses
Optical Fibers > Design And Construction > Congresses

Optoelectronic Materials And Devices For Optical Communications: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460516, 9780819460516
Author/Editor(s): Shinji Tsuji (1928-); Jens Buus; Yi Luo (1960-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE--the International Society For Optical Engineering ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006274571
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6020 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6020 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Materials > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Communications > Congresses
Semiconductors > Congresses

Network Architectures, Management, And Applications III: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460532, 9780819460530
Author/Editor(s): Kwok-wai Cheung; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006273264
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6022 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6022 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Wireless Communication Systems > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses

Optical Transmission, Switching, And Subsystems III: 7-10 November, 2005, Shanghai, China

ISBN: 0819460524, 9780819460523
Author/Editor(s): Rodney S Tucker; Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo tong xin xue hui; Shanghai jiao tong da xue; IEEE Communications Society; Lasers and Electro-optics Society (Institute of Electrical and Electronics Engineers); Optical Society of America; Hua wei ji shu you xian gong si
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2005
Language: English
LCCN: 2006273161
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6021 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6021 )
Categories:
Optical Communications > Congresses
Optical Interconnects > Congresses
Packet Switching (Data Transmission) > Congresses
Telecommunication > Switching Systems > Congresses