Proceedings, 2013 12th International Conference On Optical Communications And Networks (ICOCN): July 26-28, 2013, Chengdu, China

ISBN: 1479913863, 9781479913862
Author/Editor(s): International Conference on Optical Communications and Networks (2013); IEEE Xplore (Online service); China) Dian zi ke ji da xue (Chengdu; Xi nan jiao tong da xue (China); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); IEEE Photonics Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Optical Communications > Congresses
Fiber Optics > Congresses
Computer Networks > Congresses
Optoelectronics > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297
Fiber Optics > Fast > (OCoLC)fst00923576
Optical Communications > Fast > (OCoLC)fst01046655
Optoelectronics > Fast > (OCoLC)fst01046921

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

ICIG 2009: Proceedings Of The Fifth International Conference On Image And Graphics Xi'an, Shanxi, China, 20-23 September 2009

ISBN: 0769538835, 9780769538839
Author/Editor(s): International Conference on Image and Graphics (2009); Yu-Jin Zhang (1954-); Zhongguo tu xiang tu xing xue hui (China); Shaanxi Sheng Xi bei gong ye da xue (Xi'an; Xi'an University of Technology; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009940698
Number of pages: 1002
Categories:
Computer Graphics > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses

2009 International Conference On Computational Intelligence And Security: Proceedings Beijing, China 11-14 December 2009

ISBN: 1424454115, 9781424454112
Author/Editor(s): CIS (Conference) ((2009); IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Xi'an dian zi ke ji da xue; Guangdong gong ye da xue; Beijing gong ye xue yuan
Publisher: IEEE ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

Terahertz Photonics: 12-14 November 2007, Beijing, China

ISBN: 0819470155, 9780819470157
Author/Editor(s): Cunlin Zhang; Xi-Cheng Zhang (1956-); Society of Photo-optical Instrumentation Engineers; Zhongguo guang xue xue hui; Nihon Kogakkai (Oyo Butsuri Gakkai); Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010293854
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6840 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6840 )
Categories:
Photonics > Congresses
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Communications > Congresses

International Conference On Earth Observation Data Processing And Analysis (ICEODPA): 28-30 December 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475459, 9780819475459
Author/Editor(s): International Conference on Earth Observation Data Processing and Analysis ((2008); Deren Li; Jianya Gong; Huayi Wu; Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Zhongguo ce hui ke xue yan jiu yuan; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2010287925
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7285 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7285 )
Categories:
Earth Sciences > Remote Sensing > Congresses
Astronautics In Earth Sciences > Congresses
Remote Sensing > Congresses

Traffic And Transportation Studies: Proceedings Of The Sixth International Conference On Traffic And Transportation Studies August 5-7, 2008, Nanning, China

ISBN: 0784409951, 9780784409954
Author/Editor(s): International Conference on Traffic and Transportation Studies (2008); Baohua Mao; Zhongguo xi tong gong cheng xue hui; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); American Society of Civil Engineers
Publisher: American Society Of Civil Engineers ( Reston, Va. )
Published/Copyright Year: 2008
Language: English
LCCN: 2009284382
Number of pages: 1003
Categories:
Traffic Flow > Congresses
Transportation > Congresses

Geoinformatics 2007: 25-27 May 2007, Nanjing, China

ISBN: 0819469114, 9780819469113
Author/Editor(s): Manchun Li; Jiechen Wang; Nanjing da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Beijing da xue; Zhongguo ke xue yuan; Beijing shi fan da xue; Jiangsu Sheng (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2009278600
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6751 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6751 )
Categories:
Cartography > Congresses

Geoinformatics 2006: 28-29 October, 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819465283, 9780819465283
Author/Editor(s): Lingpei Zhang; Xiaoling Chen (1962-); Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007273935
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6419 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6419 )
Categories:
Remote Sensing > Data Processing > Congresses
Geographic Information Systems > Congresses
Global Positioning System > Congresses

Geoinformatics 2006: 28-29 October, 2006, Wuhan, China

ISBN: 0819465305, 9780819465306
Author/Editor(s): Huayi Wu; Qing Zhu (1966-); Wuhan da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Association of Chinese Professionals in Geographic Information Systems (Abroad); Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2006
Language: English
LCCN: 2007296075
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6421 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6421 )
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Global Positioning System > Congresses
Information Technology > Congresses