Surreal Realities: Ji Dachun, Liu Wei, Mu Boyan

ISBN: 3735601448, 9783735601445
Author/Editor(s): Dachun Ji (1968-); Wei Liu (1965-); Boyan Mu (1976-); Beate Reifenscheid (1961-); Germany) Ludwig Museum im Deutschherrenhaus (Koblenz
Publisher: Kerber Verlag ( Bielefeld )
Published/Copyright Year: 2015
Language: German
Categories:
880-02 > Ji, Dachun, > 1968- > Exhibitions
880-03 > Liu, Wei, > 1965- > Exhibitions
880-04 > Mu Boyan, > 1976- > Exhibitions
Art, Chinese > 21st Century > Exhibitions
Art, Chinese > 20th Century > Exhibitions

Zhang Xueliang Kou Shu Li Shi: Fang Tan Shi Lu = Oral History Of Zhang Xueliang

ISBN: 9814617725, 9789814617727
Author/Editor(s): Xueliang Zhang (1901-2001); Zhibing Zhang; Zhiyu Zhang; "Zhang Xueliang kou shu li shi" bian ji wei yuan hui
Publisher: GALE ASIA CENGAGE Learning ( Singapore )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
880-08 > Zhang, Xueliang, > 1901-2001
Generals > China > Biography
China > History > 1937-1945

Qing Dai Guangdong Bi Ji Wu Zhong

ISBN: 7218100449, 9787218100449
Author/Editor(s): Qi Wu (1619-1694); Tianchi Luo (1686-1766); Tiaoyuan Li (1734-1803); Zhi Huang (1778-1852); Songnian Yan (1815-1865); Zixiong Lin (1957-); Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui; Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui
Publisher: Guangdong Ren Min Chu Ban She ( Guangzhou Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Ling Nan Wen Ku
Categories:
880-06 > Guangdong Sheng (China) > Description And Travel
880-07 > Guangdong Sheng (China) > Historical Geography
Historical Geography > Fast > (OCoLC)fst00958122
Travel > Fast > (OCoLC)fst01155558
China > Guangdong Sheng > Fast > (OCoLC)fst01211821

Gu Tinglong Quan Ji

ISBN: 7532642976, 9787532642977
Author/Editor(s): Tinglong Gu; "Gu Tinglong quan ji" bian ji wei yuan hui
Publisher: Shanghai Ci Shu Chu Ban She ( Shanghai )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
LCCN: 2015422257
Categories:
Books > China > History
Printing > China > History
Books > Fast > (OCoLC)fst00836401
Printing > Fast > (OCoLC)fst01076612
China > Fast > (OCoLC)fst01206073