Shoqan Ualikhanov Zhane Qazaq Folklory: Atty Khalyqaralyq Ghylymi-teoretiialyq Konferentsiia Materialdary

ISBN: 6012300573, 9786012300574
Author/Editor(s): Ualikhan Qalizhanov; M.O. Auezov atyndaghy adebiet zhane oner instituty
Publisher: M O A Uezov Atyndaghy A Debiet Zha Ne O Ner Instituty ( Almaty )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Kazakh
Number of pages: 112
Categories:
Valikhanov, Ch. Ch > (Chokan Chingisovich), > 1835-1865
Ethnologists > Kazakhstan > Congresses
Folklorists > Kazakhstan > Congresses

Uly Otan Soghysy Adebiet Pen Onerde: Khalyqaralyq Ghylymi-tazhiribelik Konferentsiia Materialdarynyng Zhinaghy

ISBN: 6012300581, 9786012300581
Author/Editor(s): Ualikhan Qalizhanov; M.O. Auezov atyndaghy adebiet zhane oner instituty
Publisher: Publisher Not Identified ( Almaty )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Kazakh
Number of pages: 244
Categories:
World War, 1939-1945 > Kazakhstan > Congresses
Kazakhstan > History > 20th Century > Congresses

M. Auezov Murazhaiy: (tarikhy, Kitapkhanasy, Muralary)

ISBN: 6012101481, 9786012101485
Author/Editor(s): Ualikhan Qalizhanov; M.O. Auezov atyndaghy adebiet zhane oner instituty
Publisher: Litera ( Karaghandy )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Kazakh
Number of pages: 122
Categories:
Auezov, Mukhtar Omarkhanovich, > 1897-1961 > Museums > History
Auezov, Mukhtar Omarkhanovich, > 1897-1961 > Homes And Haunts > History
Kazakhstan > Intellectual Life > 20th Century > Homes And Haunts > History

Mukhtar Auezovting Kitapkhanasy

ISBN: 601210149X, 9786012101492
Author/Editor(s): Ualikhan Qalizhanov; M.O. Auezov atyndaghy adebiet zhane oner instituty
Publisher: Litera ( Karaghandy )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Kazakh
Number of pages: 576
Categories:
Auezov, Mukhtar Omarkhanovich, > 1897-1961 > Library > Catalogs
Private Libraries > Kazakhstan > Catalogs
Kazakhstan > Intellectual Life > 20th Century > Bibliography > Catalogs

Sheteldegi Qazaq Folklory

ISBN: 6012300522, 9786012300529
Author/Editor(s): Ualikhan Qalizhanov
Publisher: Evo Press ( Almaty )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Kazakh
Number of pages: 450
Categories:
Kazakhs > Russia > Folklore > History And Criticism
Kazakhs > Mongolia > Folklore > History And Criticism
Kazakhs > China > Folklore > History And Criticism
Kazakhs > Uzbekistan > Folklore > History And Criticism

M.O. Auezovting Shygharmashylyq Omirbaiany: Uzhymdyq Monografiia

ISBN: 6017283111, 9786017283117
Author/Editor(s): Ualikhan Qalizhanov
Publisher: Evo Press ( Almaty )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Kazakh
Number of pages: 522
Categories:
Auezov, Mukhtar Omarkhanovich, > 1897-1961
Auezov, Mukhtar Omarkhanovich, > 1897-1961 > Biography
Auezov, Mukhtar Omarkhanovich, > 1897-1961 > Criticism And Interpretation
Auezov, Mukhtar Omarkhanovich, > 1897-1961 > Abai Zholy > Criticism And Interpretation
Authors, Kazakh > Criticism And Interpretation