Nikkatsu Noir

ISBN: 1604651946, 9781604651942
Author/Editor(s): Yjir Ishihara (1934-1987); Mie Kitahara (1933-); Isamu Kosugi (1904-1983); Kenijiro Uemura; Hideaki Nitani; Ken Hatano; Kojiro Kusanagi; Shji Yasui (1928-); Mari Shiraki (1937-); J Shishido (1933-); Akira Kobayashi (1938-); Masao Shimizu; Toshio Takahara; Michitar Mizushima; Misako Watanabe (1932-); Shinsuke Ashida; Shichi Ozawa; Ryhei Uchida; Tru Abe (1917-1993); Tatsuo Matsushita; Sabur Hiromatsu; Reiko Arai; Toyo Fukuda; Kotoe Hatsui; Hiroshi Osa; Akira Hisamatsu; Chieko Matsubara (1945-); Tamio Kawaji (1938-); Yuji Odaka; Minako Kazuki; Hiroshi Nihonyanagi; Hiroshi Kond; Shobun Inoue; Junichi Yamanobe; Chitose Kobayashi (1937-2003); Jerry Fujio (1940-); Shoki Fukae; Zenji Yamada; Hideaki Esumi; Jun Hongo; Akio Miyabe; Toyoko Takechi; Ryotaro Sugi; Sabur Ochiai; Asao Uchida; Zeko Nakamura; Kanjuro Arashi; Masaru Sat (1928-1999); Koichi Kawabe; Masayoshi Ikeda; Harumi Ibe; Kazuo Shimada (1909-); Shinji Fujiwara (1921-1984); Takiko Mizunoe (1915-2009); Shintar Ishihara (1932-); Koreyoshi Kurahara (1927-2002); Toshio Masuda (1927-); Ryoji Motegi; Shinichi Sekizawa; Seijun Suzuki (1923-); Haruhiko yabu (1935-); Hisataka Kai; Takumi Furukawa; Takeo Yanagawa; Nobuo Yamada; Shuichi Nagahara (1940-2001); Takashi Nomura; Nikkatsu Kabushiki Kaisha; Janus Films; Criterion Collection (Firm)
Publisher: Criterion Collection ( Irvington, NY )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Japanese
Series: Eclipse ( Volume ser. 17, Nikkatsu Noir )
Eclipse (Criterion Collection (Firm))
Categories:
Boxers (Sports) > Japan > Drama
Man-woman Relationships > Japan > Drama
Hoodlums > Japan > Drama
Criminals > Drama
Organized Crime > Japan > Drama
Revenge > Japan > Drama
Thieves > Japan > Drama
Assassins > Japan > Drama