Tenth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2011): 2-5 November 2011, Wuhan, China

ISBN: 0819489867, 9780819489869
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2011); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; Hua zhong gong xue yuan; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
LCCN: 2012357273
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 13, No. 38 )
Proceedings Of SPIE ( v. 8329 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 8329 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses
Diagnostic Imaging > Methods > Congresses

Seventh International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475394, 9780819475398
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2008); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; SPIE (Society); Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; China; International Biomedical Optics Society; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo sheng wu wu li xue hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455375
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 42 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7280 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7280 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Geoinformatics 2007: 25-27 May 2007, Nanjing, China

ISBN: 0819469114, 9780819469113
Author/Editor(s): Manchun Li; Jiechen Wang; Nanjing da xue; Ce hui yao gan xin xi gong cheng guo jia zhong dian shi yan shi; Beijing da xue; Zhongguo ke xue yuan; Beijing shi fan da xue; Jiangsu Sheng (China); SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: English
LCCN: 2009278600
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 6751 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 6751 )
Categories:
Cartography > Congresses

Agroforestry Species And Technologies: A Compilation Of The Highlights And Factsheets Published By NFTA And FACT Net 1985-1999

ISBN: 1573600326, 9781573600323
Author/Editor(s): James Michael Roshetko; Winrock International Institute for Agricultural Development; Taiwan Sheng lin ye shi yan suo; Farm Forest; Nitrogen Fixing Tree Association
Publisher: Taiwan Forestry Research Institute ( Taipei )
Published/Copyright Year: 2001
Language: English
Series: TFRI Extension Series ( Volume no. 138 )
Number of pages: 232
Categories:
Agroforestry

Jiang Nan Da Xue Wu Shi Nian

ISBN: 100394700X, 9771003947005
Author/Editor(s): Jiangsu Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui; Jiang nan da xue; Wuxi Shi zheng xie
Publisher: Jiangsu Wen Shi Zi Liao Bian Ji Bu ( Nanjing )
Published/Copyright Year: 1997
Language: Chinese
LCCN: 2011510625
Series: Jiangsu Wen Shi Zi Liao ( Volume di 102 Ji )
Wuxi Wen Shi Zi Liao ( Volume di 35 Ji )
Categories:
880-05 > Jiang Nan Da Xue
Education > China > Wuxi Shi
Education > China > Jiangsu Sheng

Aiqing Wansui: Vive L'amour

ISBN: 1572520876, 9781572520875
Author/Editor(s): Guimei Yang; Kang-sheng Lee; Chao-jung Chen; Ligong Xu; Mingliang Cai; Pi-ying Yang; Yi-chun Tsai; Strand Releasing (Firm); Zhong yang dian ying shi ye gu fen you xian gong si; Sunyi Overseas Corporation; Shiung Fa Film Corporation Ltd
Publisher: Fox Lorber Home Video ( New York )
Published/Copyright Year: 1997
Language: Chinese
Categories:
Man-woman Relationships > Taiwan > Taipei > Drama
Apartment Houses > Taiwan > Taipei > Drama
Taipei (Taiwan) > Social Life And Customs > Drama