Digital-Forensics And Watermarking: 14th International Workshop, IWDW 2015, Tokyo, Japan, October 7-10, 2015, Revised Selected Papers

ISBN: 3319319604, 9783319319605
Author/Editor(s): Yun-Qing Shi; Hyoung Joong Kim; Fernando Pérez-González; Isao Echizen
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Lecture Notes In Computer Science ( Volume 9569 )
Number of pages: 448
Categories:
Computer Science
Computer Security
Data Encryption (Computer Science)
Coding Theory
Algorithms
Computers And Civilization
Data Encryption

Digital-forensics And Watermarking: 13th International Workshop, IWDW 2014, Taipei, Taiwan, October 1-4, 2014 Revised Selected Papers

ISBN: 331919321X, 9783319193212
Author/Editor(s): IWDW (Conference) (2014); Yun-Qing Shi
Publisher: Springer ( Cham )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
Series: Lecture Notes In Computer Science ( Volume 9023 )
LNCS Sublibrary. SL 4, Security And Cryptology
Categories:
Data Encryption (Computer Science) > Congresses
Digital Watermarking > Congresses

Information And Communications Security: 16th International Conference, ICICS 2014, Hong Kong, China, December 16-17, 2014, Revised Selected Papers

ISBN: 3319219669, 9783319219660
Author/Editor(s): Lucas C. K Hui; S. H Qing; Elaine Shi; S. M Yiu
Publisher: Springer
Published/Copyright Year:
Language: English
Series: Lecture Notes In Computer Science ( Volume 8958 )
Number of pages: 321
Categories:
Computer Science
Computer Communication Systems
Computer Security
Data Encryption (Computer Science)
Algorithms
Computers And Civilization
Management Information Systems

She Hui Wen Hua Shi Li Lun Yu Fang Fa: Shou Jie Quan Guo Qing Nian Xue Zhe Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji = The Theories And Methods Of Socio-cultural History The Proceedings Of First National Conference Of Young Scholars

ISBN: 7509764572, 9787509764572
Author/Editor(s): Quan guo qing nian xue zhe she hui wen hua shi li lun yu fang fa xue shu yan tao hui (2013); Jinghe Liang
Publisher: She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
LCCN: 2015366052
Categories:
China > Civilization > Congresses
China > Social Conditions > 1912-1949 > Congresses
China > Social Conditions > 1949- > Congresses
China > Social Life And Customs > 1949- > Congresses
Civilization > Fast > (OCoLC)fst00862898
Manners And Customs > Fast > (OCoLC)fst01007815
Social Conditions > Fast > (OCoLC)fst01919811
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Fan Jian Bing Yong Xiang Ying Cheng Hui: Liang An Han Zi Shi Yong Qing Kuang Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji Cui

ISBN: 7101103324, 9787101103328
Author/Editor(s): Liang an Han zi shi yong qing kuang xue shu yan tao hui ((2013); Yi Huang; Aomen yu yan xue hui
Publisher: Zhonghua Shu Ju ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Categories:
Chinese Characters > Congresses
Chinese Characters > China
Chinese Characters > Taiwan
Chinese Language > Simplified Characters
Chinese Characters > Fast > (OCoLC)fst00857298
Chinese Language > Simplified Characters > Fast > (OCoLC)fst00857531
China > Fast > (OCoLC)fst01206073
Taiwan > Fast > (OCoLC)fst01207854

2013 Nian Zhongguo, Nanchang "Ming Qing Yi Lai Nong Ye Nong Cun Nong Min" Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7210053220, 9787210053224
Author/Editor(s): "Ming Qing yi lai de nong ye nong cun nong min" xue shu yan tao hui ((2013); Youming Shi; Jianping Wang (1966-); Shuigen Yao
Publisher: Jiangxi Ren Min Chu Ban She ( Nanchang )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Series: Zhongguo Nong Ye Wen Ming Shi Lun Cong ( Volume 1 )
Categories:
Agriculture > Economic Aspects > China > Congresses
China > Economic Conditions > To 1644 > Congresses
China > Economic Conditions > 1644-1912 > Congresses

Xiu Chun Dao: Brotherhood Of Blades

ISBN: 7880862951, 9787880862959
Author/Editor(s): Yang Lu; Shu Chen; Peikang La; Feng Gao; Li Chen; Donghui Wang; Zhen Zhang; Qianyuan Wang; Dongxue Li; Yuan Nie; Shijie Jin; Qing Ye; Lixin Zhao; Lei Qiao; Beijing dian ying zhi pian chang; Zhongguo dian ying gu fen you xian gong si; Zhong yang xin wen ji lu dian ying zhi pian chang; Beijing da chu zhang ge ying shi wen hua you xian gong si; Beijing he li ying hua ying shi wen hua chuan mei gong si
Publisher: Zhong Ying Yin Xiang Chu Ban Fa Xing You Xian Ze Ren Gong Si ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese