Zhongguo Hua Qiao Li Shi Bo Wu Guan Cang Pin Tu Lu: Kai Guan Zhuan Ji = Collection Of The Overseas Chinese History Museum Of China With Illustrations Special Issue For Museum Opening

ISBN: 7501040974, 9787501040971
Author/Editor(s): Zhongguo Hua qiao li shi bo wu guan
Publisher: Wen Wu Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Number of pages: 163
Categories:
Art, Chinese > Catalogs
Art > China > Catalogs
Chinese > Foreign Countries > History > Catalogs
880-05 > Zhongguo Hua Qiao Li Shi Bo Wu Guan > Catalogs

Xiu Chun Dao: Brotherhood Of Blades

ISBN: 7880862951, 9787880862959
Author/Editor(s): Yang Lu; Shu Chen; Peikang La; Feng Gao; Li Chen; Donghui Wang; Zhen Zhang; Qianyuan Wang; Dongxue Li; Yuan Nie; Shijie Jin; Qing Ye; Lixin Zhao; Lei Qiao; Beijing dian ying zhi pian chang; Zhongguo dian ying gu fen you xian gong si; Zhong yang xin wen ji lu dian ying zhi pian chang; Beijing da chu zhang ge ying shi wen hua you xian gong si; Beijing he li ying hua ying shi wen hua chuan mei gong si
Publisher: Zhong Ying Yin Xiang Chu Ban Fa Xing You Xian Ze Ren Gong Si ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese

Qiao Yun Zhen Cang: Shanghai Qiao Jie Shou Cang Jing Pin Ji

ISBN: 7542642189, 9787542642189
Author/Editor(s): Shanghai Shi Hua qiao shou cang xie hui
Publisher: Shanghai San Lian Shu Dian Chu Ban She ( Shanghai )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Number of pages: 265
Categories:
Collectibles > China > Pictorial Works
Art Objects > China > Pictorial Works
880-05 > Collectors And Collecting > China > Shanghai

Zhonghua Wen Hua Yu He Xie She Hui Jian She

ISBN: 7811357461, 9787811357462
Author/Editor(s): 21 shi ji Zhonghua wen hua shi jie lun tan (2008); Cai Wang; Rongfang Zhang; Zong'an Ji; Ji nan da xue hua qiao hua ren yan jiu yuan = Academy of overseas Chinese studies in jinan university
Publisher: Ji Nan Da Xue Chu Ban She ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
LCCN: 2011444555
Categories:
China > Civilization > Congresses