Shen Mi De Nu? Ren

ISBN: 7884783789, 9787884783786
Author/Editor(s): Jinbiao Zhang; Zeru Tao; Meng Ren; Xiaorui Zhao; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
Qiao Jia Ren Lao Dian Ying Ku
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China

Jia Lian

ISBN: 7884783886, 9787884783885
Author/Editor(s): Peilin Dai; Shuyang Su; Jinbiao Zhang; Youliang Zhao; Lili Xu; Kui'e Zhao; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
Qiao Jia Ren Lao Dian Ying Ku
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China

Yi Ge Nu? Yan Yuan De Meng

ISBN: 7884783819, 9787884783816
Author/Editor(s): Jinbiao Zhang; Fangbing Lin; Xiaowei Ma; Xiaomin Zhang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
Qiao Jia Ren Lao Dian Ying Ku
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China

Lan Se Ai Qing: A Love Of Blueness

ISBN: 7880861726, 9787880861723
Author/Editor(s): Jianqi Huo; Wu Si (1960-); Dongzhou; Yueming Pan (1974-); Quan Yuan (1977-); Rujun Teng; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing dian ying zhi pian chang; Dian ying pin dao jie mu zhong xin; Zhong ying yin xiang chu ban she; China) Qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si (Guangzhou
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Han Yu ( Volume Chinese Follow Me )
Gen Wo Xue Han Yu
East Asian Film Collection
Categories:
Man-woman Relationships > Drama
Feature Films > China

Liu Shaoqi De 44 Tian

ISBN: 7884783975, 9787884783977
Author/Editor(s): Jinbiao Zhang; Fazeng Guo; Xiujie Liu; Ren Wang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Fa Xing ( Changsha )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Jian Dian Dian Ying Jian Dian Zhen Cang
East Asian Film Collection
Categories:
880-07 > Liu, Shaoqi, > 1898-1969 > Drama
Feature Films > China

Sha Ou: The Drive To Win

ISBN: 7880861017, 9787880861013
Author/Editor(s): Nuanxin Zhang (1941-1995); Shanshan Chang; Bichuan Guo; Yuanhui Jiang; Beijing dian ying xue yuan; China) Qing nian dian ying zhi pian chang (Beijing; China) Qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si (Guangzhou
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Han Yu ( Volume Chinese, Follow Me )
Zhongguo Jing Dian Dian Ying ( Volume Chinese Movies )
East Asian Film Collection
Gen Wo Xue Han Yu
Categories:
Volleyball Players > China > Drama
Feature Films > China

Ren Dao Zhong Nian: At Middle Age

ISBN: 7888681425, 9787888681422
Author/Editor(s): Rong Chen (1936-); Qimin Wang; Yu Sun; Hong Pan; Shichang Da; Changchun dian ying zhi pian chang; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zong Jing Xiao ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Zhongguo Jing Dian Dian Ying ( Volume Chinese Movies )
East Asian Film Collection
Categories:
Middle-aged Persons > China > Social Conditions > Drama
Feature Films

Gulong Zhen Die Ying

ISBN: 7884783908, 9787884783908
Author/Editor(s): Kangyu Zhou; Kang Chen; Xiuli Zhao; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China

Feng Liu Xiao Zhan

ISBN: 7884783967, 9787884783960
Author/Editor(s): Chen Lu; Guoqiang Wang; Zhu. Yurong; Guohua Yin; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Lao Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China

Te Qu Gu Niang

ISBN: 7884783959, 9787884783953
Author/Editor(s): Shu'e Hu; Guanxiong Liu; Haiyan Wu; Shaoze Chen; Xiao xiang dian ying zhi pian chang; Xiao xiang dian ying zhi pian chang yin xiang chu ban she; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si
Publisher: Guangzhou Qiao Jia Ren Wen Hua Chuan Bo You Xian Gong Si Zhi Zuo Fa Xing ( Guangzhou )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Chinese
Series: Jing Dian Dian Ying Jing Dian Zhen Cang
East Asian Film Collection
Categories:
China > Drama
Feature Films > China