Chen Zhen: Without Going To New York And Paris, Life Could Be Internationalized = Chen Zhen Bu Yong Qu Niuyue Bali, Sheng Huo Tong Yang Guo Ji Hua

ISBN: 3956791789, 9783956791789
Author/Editor(s): Zhen Chen (1955-2000); Qi Li; Shanghai wai tan mei shu guan
Publisher: Sternberg Press ( Berlin )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Multiple languages
Number of pages: 343
Categories:
880-04 > Chen, Zhen, > 1955-2000 > Exhibitions
Art, Chinese > 20th Century > Exhibitions

Zhan Zheng De Li Shi Yu Ji Yi: War In History And Memory

ISBN: 9860465673, 9789860465679
Author/Editor(s): Zhan zheng de li shi yu ji yi: kang zhan sheng li qi shi zhou nian guo ji xue shu yan tao hui ((2015); Fangshang Lu
Publisher: Guo Shi Guan ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
LCCN: 2016367613
Number of pages: 351
Categories:
Sino-Japanese War, 1937-1945 > History
Sino-Japanese War, 1937-1945 > Diplomatic History
China > History > 1937-1945

Kailuo Xuan Yan De Yi Yi Yu Ying Xiang: The Significance And Impact Of The Cairo Declaration

ISBN: 9866475603, 9789866475603
Author/Editor(s): Kailuo xuan yan qi shi zhou nian guo ji xue shu yan tao hui ((2014); Sihua Wu; Fangshang Lu; Yongle Lin
Publisher: Zheng Da Chu Ban She ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Series: Zheng Da Ren Wen Xi Lie Cong Shu
Number of pages: 244
Categories:
World War, 1939-1945 > Diplomatic History > Congresses
International Relations > Congresses
Sovereignty > Congresses
Taiwan > Foreign Relations > Congresses
Diplomatic History > Fast > (OCoLC)fst01905576
Diplomatic Relations > Fast > (OCoLC)fst01907412
International Relations > Fast > (OCoLC)fst00977053
Sovereignty > Fast > (OCoLC)fst01127379

Li Dai Guanzi Ban Ben Cong Kan

ISBN: 7533331648, 9787533331641
Author/Editor(s): Qi Lu shu she
Publisher: Qi Lu Shu She ( Jinan Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Categories:
880-04 > Guan, Zhong, > -645 B.C > Guanzi
Editions > China
Printing > China > History
Guanzi (Guan, Zhong) > Fast > (OCoLC)fst01363308
Editions > Fast > (OCoLC)fst00902462
Printing > Fast > (OCoLC)fst01076612
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Yi Zheng Qi Yi: Zhang Guangbin Xian Sheng Bai Sui Zhu Shou Yan Tao Hui Wen Ji

ISBN: 9860384851, 9789860384857
Author/Editor(s): Yi zheng qi yi : Zhang Guangbin xian sheng bai sui zhu shou yan tao hui ((2013); Guo li gu gong bo wu yuan; Guo li Taibei yi shu da xue
Publisher: Guo Li Taibei Yi Shu Da Xue ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Number of pages: 231
Categories:
880-06 > Zhang, Guangbin

Wu Qi Jing Shen Xin Jin Huo Chuan: Fan You Yun Dong 55 Zhou Nian Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Wen Ji

ISBN: 9624423601, 9789624423600
Author/Editor(s): Wu qi jing shen xin jin huo chuan : fan you yun dong 55 zhou nian guo ji xue shu yan tao hui ((2012); Yushuo Zheng (1949-); City University of Hong Kong
Publisher: Xianggang Cheng Shi Da Xue ( Xianggang )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Number of pages: 545
Categories:
China > History > Antirightist Campaign, 1957-1958 > Congresses
China > Politics And Government > 1949-1976 > Congresses

Zhongguo Xin Neng Yuan Qi Che Chan Ye Fa Zhan Bao Gao (2013): Annual Report On New Energy Vehicle Industry In China (2013)

ISBN: 7509749794, 9787509749791
Author/Editor(s): Zhongguo qi che ji shu yan jiu zhong xin; Ri chan (Zhongguo) tou zi you xian gong si; Dong feng qi che you xian gong si
Publisher: She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Series: Xin Neng Yuan Qi Che Lan Pi Shu ( Volume Blue Book Of New Energy Vehicle )
Categories:
Automobile Industry And Trade > China

Zhu Lin Qi Xian Yu Wei Jin Jing Shen: Yuntai Shan Di Si Jie Zhu Lin Qi Xian Wen Hua Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7516131245, 9787516131244
Author/Editor(s): Zhu lin qi xian wen hua guo ji xue shu yan tao hui (2012); Haiyan Zhang; Jiwen Mi; Zhongguo she hui ke xue yuan; Xiuwu Xian (China)
Publisher: Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2013
Language: Chinese
Categories:
Philosophers > China
Authors, Chinese
Chinese Literature > 220-589 > History And Criticism
China > Intellectual Life > 221 B.C.-960 A.D
China > Biography
Authors, Chinese > Fast > (OCoLC)fst00821889
Chinese Literature > Fast > (OCoLC)fst00857595
Intellectual Life > Fast > (OCoLC)fst00975769