Sasameyuki

ISBN: 1604654333, 9781604654332
Author/Editor(s): Tomoyuki Tanaka (1910-1997); Kon Ichikawa (1915-2008); Shinya Hidaka; Yoshiko Sakuma (1939-); Sayuri Yoshinaga (1945-); Yuko Kotegawa (1959-); Juzo Itami (1933-1997); Toshiyuki Hosokawa; Koji Ishizaka (1941-); Keiko Kishi; Junichiro Tanizaki (1886-1965); Toho Kabushiki Kaisha; Janus Films; Criterion Collection (Firm)
Publisher: Criterion Collection ( Irvington, NY )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Japanese
Series: The Criterion Collection ( Volume 567 )
Criterion Collection (DVD Videodiscs) ( Volume 567 )
Categories:
Sisters > Drama
Families > Drama
Courtship > Drama
Young Women > Drama
Arranged Marriage > Drama
Family-owned Business Enterprises > Drama
Japan > Social Life And Customs > Drama

Sasameyuki

ISBN: 1604654325, 9781604654325
Author/Editor(s): Kon Ichikawa (1915-2008); Tomoyuki Tanaka (1910-1997); Shin?ya Hidaka; Yoshiko Sakuma (1939-); Sayuri Yoshinaga (1945-); Yu?ko Kotegawa (1959-); Ju?zo? Itami (1933-1997); Toshiyuki Hosokawa; Ko?ji Ishizaka (1941-); Keiko Kishi; Jun'ichiro? Tanizaki (1886-1965); To?ho? Kabushiki Kaisha; Janus Films; Criterion Collection (Firm)
Publisher: Criterion Collection ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Japanese
Series: The Criterion Collection ( Volume 567 )
Criterion Collection (Blu-ray Discs) ( Volume 567 )
Categories:
Sisters > Japan > Drama
Families > Japan > Drama
Courtship > Japan > Drama
Young Women > Japan > Drama
Arranged Marriage > Japan > Drama
Japan > Social Life And Customs > 1912-1945 > Drama

Dodesuka-den

ISBN: 160465127X, 9781604651270
Author/Editor(s): Akira Kurosawa (1910-1998); Yoichi Matsue; Hideo Oguni (1904-1996); Shinobu Hashimoto (1918-); Keisuke Kinoshita (1912-1998); Kon Ichikawa (1915-2008); Masaki Kobayashi (1916-1996); Yoshitaka Zushi; Kin Sugai (1926-); Toshiyuki Tonomura; Shinsuke Minami (1930-1982); Yuko Kusunoki (1933-); Stephen Prince (1955-); Shugoro Yamamoto (1903-1967); Kabushiki Kaisha Toho Eiga; Inc Yonki-no-Kai; Criterion Collection (Firm)
Publisher: Criterion Collection ( Irvington, NY )
Published/Copyright Year: 2009
Language: Japanese
Series: The Criterion Collection ( Volume 465 )
Criterion Collection (DVD Videodiscs) ( Volume 465 )
Categories:
Slums > Japan > Tokyo > Drama
Poor > Japan > Tokyo > Drama
Tokyo (Japan) > Social Conditions > 20th Century > Drama
Fathers And Sons > Japan > Tokyo > Drama
Women > Japan > Tokyo > Abuse Of > Drama
Boys > Japan > Tokyo > Drama

Revenge Of A Kabuki Actor

ISBN: 1565675045, 9781565675049
Author/Editor(s): Kon Ichikawa (1915-2008); Natsuto Wada (1920-1983); Masaichi Nagata (1906-1985); Kazuo Hasegawa (1908-1984); Fujiko Yamamoto (1931-); Ayako Wakao (1933-); Eiji Funakoshi; Naritoshi Hayashi (1931-2008); Otokichi Mikami (1891-1944); Kadokawa Pictures (Firm); Inc AnimEigo
Publisher: AnimEigo, Inc. ( Wilmington, NC )
Published/Copyright Year: 2008
Language: Japanese
Categories:
Actors > Japan > Drama
Revenge > Drama
Suicide > Drama

Dora-heita

ISBN: 1565674847, 9781565674844
Author/Editor(s): Kon Ichikawa (1915-2008); Akira Kurosawa (1910-1998); Keisuke Kinoshita (1912-1998); Masaki Kobayashi (1916-); Kji Yakusho; Yuko Asano; Bunta Sugawara (1933-); Shgor Yamamoto (1903-1967); Th Kabushiki Kaisha; Inc Yonki-nuogai; Inc AnimEigo
Publisher: AnimEigo ( Wilmington, NC )
Published/Copyright Year: 2007
Language: Japanese
Series: Samurai Cinema
Categories:
Yamamoto, Shgor, > 1903-1967 > Film And Video Adaptations
Samurai > Japan > Drama
Feudalism > Drama
Municipal Government > Drama
Corruption > Drama
Motion Pictures > Japan

Shijshichinin No Shikaku: The 47 Ronin

ISBN: 1565674871, 9781565674875
Author/Editor(s): Kon Ichikawa (1915-2008); Y Takeyama (1946-); Ken Takakura (1931-); Kiichi Nakai (1961-); Rie Miyazawa (1973-); Kji Ishizaka (1941-); Ruriko Asaoka; Hisaya Morishige (1913-); Kaneo Ikegami (1923-2007); Th Kabushiki Kaisha; Nihon Terebi; Santor Kabushiki Kaisha
Publisher: AnimEigo ( Wilmington, NC )
Published/Copyright Year: 2007
Language: Japanese
Series: Samurai Cinema
Categories:
Forty-seven Rnin > Drama
Samurai > Drama
Honor > Drama
Loyalty > Drama
Revenge > Drama
Foreign Films > Japan
Motion Pictures, Japanese
Japan > History > Ak Vendetta, 1703 > Drama

Nobi: Fires On The Plain

ISBN: 1934121282, 9781934121283
Author/Editor(s): Masaichi Nagata (1906-1985); Shhei oka (1909-1988); Kon Ichikawa (1915-2008); Eiji Funakoshi; Osamu Takizawa (1906-2000); Mickey Curtis (1938-); Kabushiki Kaisha Dai; Criterion Collection (Firm); Janus Films
Publisher: Criterion Collection [distributor] ( New York )
Published/Copyright Year: 2007
Language: Japanese
Series: Criterion Collection ( Volume 378 )
Criterion Collection (DVD Videodiscs) ( Volume 378 )
Categories:
World War, 1939-1945 > Philippines > Drama
Cannibalism > Drama
Soldiers > Japan > Drama

Biruma No Tategoto

ISBN: 1934121290, 9781934121290
Author/Editor(s): Masayuki Takagi (1906-1978); Natsuto Wada (1920-1983); Kon Ichikawa (1915-2008); Rentar Mikuni (1923-); Shji Yasui (1928-); Jun Hamamura (1906-1995); Taketoshi Naito; Akira Nishimura; Shunji Kasuga (1921-); Tanie Kitabayashi (1911-); Tatsuya Mihashi (1923-2004); Yunosuke Ito; Akira Ifukube (1914-2006); Tony Rayns; Michio Takeyama (1903-1984); Janus Films; Nikkatsu Kabushiki Kaisha; Criterion Collection (Firm)
Publisher: Criterion Collection ( Irvington, N.Y. )
Published/Copyright Year: 2007
Language: Japanese
Series: Criterion Collection ( Volume 379 )
Criterion Collection (DVD Videodiscs) ( Volume 379 )
Categories:
Japan > Rikugun > Drama
Military Deserters > Burma > Drama
Buddhist Monks > Burma > Drama
World War, 1939-1945 > Burma > Drama
Japanese Language Materials > Videorecordings
Burmese Language Materials > Videorecordings

Enjo

ISBN: 1567300960, 9781567300963
Author/Editor(s): Kon Ichikawa (1915-); Raizo Ichikawa (1931-1969); Tatsuya Nakadai (1932-); Ganjiro Nakamura (1902-1983); Yukio Mishima (1925-1970); New Yorker Video (Firm)
Publisher: New Yorker Video ( New York )
Published/Copyright Year: 1995
Language: Japanese
LCCN: 00121682
Series: Japanese Masters
Categories:
Religious Ethics > Japan > Drama
Motion Pictures > Japan