CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

2013 IEEECIC International Conference On Communications In China (ICCC)

ISBN: 1479910333, 9781479910335
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Communications in China (2013 : Xi'an Shi, China)); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo tong xin xue hui; IEEE Communications Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Telecommunication > China > Congresses
Telecommunication > Fast > (OCoLC)fst01145830
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress 2012: November 14-17, 2012, Wuzhou Guest House, Shenzhen, China

ISBN: 1467329037, 9781467329033
Author/Editor(s): IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress ((2012); IEEE Xplore (Online service); Shenzhen Shi (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Shenzhen shi ke ji chuang xin wei yuan hui
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Cloud Computing > Congresses
Cloud Computing > Fast > (OCoLC)fst01745899

Seventh International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475394, 9780819475398
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2008); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; SPIE (Society); Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; China; International Biomedical Optics Society; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo sheng wu wu li xue hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455375
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 42 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7280 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7280 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Eighth International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine (PIBM 2009): 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 081947908X, 9780819479082
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2009); Qingming Luo; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2012419283
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 52 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7519 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7519 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2009: Optical Storage And New Storage Technologies 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 0819479063, 9780819479068
Author/Editor(s): Photonics and Optoelectronics Meetings ((2009); Masud Mansuripur (1955-); Changsheng Xie; Xiangshui Miao; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459217
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7517 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7517 )
Categories:
Optical Storage Devices > Congresses
Information Storage And Retrieval Systems > Congresses
Optical Data Processing > Congresses
Laser Recording > Congresses

Photonics And Optoelectronics Meetings (POEM) 2009: Industry Lasers And Applications 8-10 August 2009, Wuhan, China

ISBN: 0819479047, 9780819479044
Author/Editor(s): Photonics and Optoelectronics Meetings ((2009); Dianyuan Fan; SPIE (Society); Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; Zhongguo guang xue xue hui; China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459209
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7515 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7515 )
Categories:
Lasers > Industrial Applications > Congresses
Carbon Dioxide Lasers > Congresses
Semiconductor Lasers > Congresses