9th World Biomaterials Congress 2012 (WBC); Chengdu, China, 1 - 5 June 2012 ; Vol. 1

ISBN: 1629933147, 9781629933146
Author/Editor(s): Zhong guo sheng wu cai liao xue hui; World Biomaterials Congress ; 9
Publisher: Curran ( Red Hook, NY )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 718
Categories:
Medizintechnik
Polymerwerkstoffe
Kunststoffe
Werkstoffkunde
Biomaterial > Swd

Proceedings, 2013 21st International Conference On Geoinformatics: Geoinformatics 2013 June 20-22, 2013, Kai Feng, China

ISBN: 146736228X, 9781467362283
Author/Editor(s): International Conference on Geoinformatics (2013); Shixiong Hu; Xinyue Ye; IEEE Xplore (Online service); Henan da xue; China; International Association of Chinese Professionals in Geographic Information Science; Henan Sheng ke xue ji shu xie hui; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society; Henan Sheng di li xue hui; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Geographic Information Systems > Congresses
Geographic Information Systems > Fast > (OCoLC)fst00940423

Proceedings Of The 2012 Symposium On Piezoelectricity, Acoustic Waves, And Device Applications: November 23-25, 2012 Shanghai Jiao Tong University

ISBN: 1467348147, 9781467348140
Author/Editor(s): Acoustic Waves Symposium on Piezoelectricity ((2012); Tao Han; IEEE Xplore (Online service); Zhongguo li xue xue hui; Zhongguo sheng xue xue hui; Ferroelectrics IEEE Ultrasonics
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Chinese
Categories:
Piezoelectric Devices > Congresses
Acoustic Surface Waves > Congresses
Piezoelectric Materials > Congresses
Piezoelectricity > Congresses
Acoustic Surface Waves > Fast > (OCoLC)fst00795930
Piezoelectric Devices > Fast > (OCoLC)fst01063922
Piezoelectric Materials > Fast > (OCoLC)fst01063928
Piezoelectricity > Fast > (OCoLC)fst01063933

Holography, Diffractive Optics, And Applications IV: 18-20 October 2010, Beijing, China

ISBN: 0819483788, 9780819483782
Author/Editor(s): Yunlong Sheng; Chongxiu Yu; Linsen Chen (1961-); SPIE (Society); Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo ke xue ji shu xie hui; Beijing gong ye xue yuan; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); China
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2011377765
Series: Proceedings Of SPIE ( v. 7848 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7848 )
Categories:
Holography > Congresses
Diffraction > Congresses

Proceedings Of The 2010 Symposium On Piezoelectricity, Acoustic Waves And Device Applications: December 10-13, 2010, Xiamen University

ISBN: 1424498228, 9781424498222
Author/Editor(s): Acoustic Waves Symposium on Piezoelectricity ((2010); Hang Guo; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Xiamen da xue; Zhongguo li xue xue hui; Zhongguo sheng xue xue hui; Ferroelectrics IEEE Ultrasonics
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Piezoelectric Devices > Congresses
Piezoelectric Materials > Congresses
Piezoelectricity > Congresses
Acoustic Surface Waves > Congresses
Acoustic Surface Waves > Fast > (OCoLC)fst00795930
Piezoelectric Devices > Fast > (OCoLC)fst01063922
Piezoelectric Materials > Fast > (OCoLC)fst01063928
Piezoelectricity > Fast > (OCoLC)fst01063933

ICIG 2009: Proceedings Of The Fifth International Conference On Image And Graphics Xi'an, Shanxi, China, 20-23 September 2009

ISBN: 0769538835, 9780769538839
Author/Editor(s): International Conference on Image and Graphics (2009); Yu-Jin Zhang (1954-); Zhongguo tu xiang tu xing xue hui (China); Shaanxi Sheng Xi bei gong ye da xue (Xi'an; Xi'an University of Technology; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE Computer Society ( Los Alamitos, Calif. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009940698
Number of pages: 1002
Categories:
Computer Graphics > Congresses
Image Processing > Digital Techniques > Congresses

2009 International Conference On Optical Instruments And Technology: Optical Systems And Modern Optoelectronic Instruments 19-22 October 2009, Shanghai, China

ISBN: 081947892X, 9780819478924
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2009); Yongtian Wang; Yunlong Sheng; Kimio Tatsuno; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; Zhongguo guang xue xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010459324
Series: Proceedings Of SPIE ( Volume 7506 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7506 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Fibers > Congresses
Optics > Congresses
Optical Instruments > Congresses

Seventh International Conference On Photonics And Imaging In Biology And Medicine: 24-27 November 2008, Wuhan, China

ISBN: 0819475394, 9780819475398
Author/Editor(s): International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (2008); Qingming Luo; Lihong V Wang; V. V Tuchin; SPIE (Society); Britton Chance sheng wu yi xue guang zi yan jiu zhong xin; Wuhan dian guang guo jia shi yan shi; China; International Biomedical Optics Society; Zhongguo guang xue xue hui; Zhongguo sheng wu wu li xue hui
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2010455375
Series: Progress In Biomedical Optics And Imaging ( v. 10, No. 42 )
Proceedings Of SPIE ( v. 7280 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7280 )
Categories:
Imaging Systems In Medicine > Congresses
Imaging Systems In Biology > Congresses
Optical Tomography > Congresses
Biosensors > Congresses
Diagnostic Imaging > Congresses
Lasers In Biology > Congresses
Lasers In Medicine > Congresses

Optical Systems And Optoelectronic Instruments: 2008 International Conference On Optical Instruments And Technology 16-19 November 2008, Beijing, China

ISBN: 0819474002, 9780819474001
Author/Editor(s): International Conference on Optical Instruments and Technology ((2008); Yunlong Sheng; Yongtian Wang; Lijiang Zeng; Zhongguo yi qi yi biao xue hui; SPIE (Society)
Publisher: SPIE ( Bellingham, Wash. )
Published/Copyright Year: 2009
Language: English
LCCN: 2011289165
Series: Proceedings Of SPIE ( Volume 7156 )
Proceedings Of SPIE--the International Society For Optical Engineering ( v. 7156 )
Categories:
Optoelectronic Devices > Congresses
Optical Fibers > Congresses
Optics > Congresses
Optical Instruments > Congresses