Nai Tum Suop: Chungnyon Ihu, Chonom Han Insaeng 2-mak Ul Wihayo

ISBN: 8974837668, 9788974837662
Author/Editor(s): Hui-jin Chong; Mi-suk Ko (1960-)
Publisher: So Hae Munjip ( Kyo Nggi Do P Ajusi )
Published/Copyright Year: 2016
Language: Korean
LCCN: 2016394740
Number of pages: 240
Categories:
Older People > Korea (South) > Social Conditions
Older People > Psychology
Older People > Conduct Of Life
Older People > Services For
Old Age
Aging

Miju Ui Insang: Choson Ch'ongnyon, 100-yon Chon Nyuyok Ul Konilda = Oriental Impressions In America

ISBN: 8965641098, 9788965641094
Author/Editor(s): Tong-song Kim (1890-1969); Hui-jin Kim; Ho-dok Hwang (1973-)
Publisher: Hyo Nsil Munhwa ( So Ul Si )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Korean
LCCN: 2015455167
Series: Tong Asia Kundae Wa Yohaeng Ch'ongso ( Volume 1 )
Number of pages: 215
Categories:
United States > Description And Travel
United States > Social Life And Customs > 1865-1918
880-05 > Kim, Tong-song, > 1890-1969 > Travel > United States
Kim, Tong-song, > 1890-1969 > Fast > (OCoLC)fst00135538
Manners And Customs > Fast > (OCoLC)fst01007815
Travel > Fast > (OCoLC)fst01155558
United States > Fast > (OCoLC)fst01204155

Sin Pangmulgwanhak: New Museology

ISBN: 8974324741, 9788974324742
Author/Editor(s): Pyong-hwa Yun; Yon-hui Kim; Kyong-jin Ch'ae
Publisher: Sin Gwang Munhwasa ( Kyo Nggi Do P Aju Si )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Korean
Number of pages: 335
Categories:
Curatorship > Korea (South)
Museums > Korea (South) > Management
Museum Techniques > Korea (South) > Bibliography
Curatorship > Fast > (OCoLC)fst01893397
Museum Techniques > Fast > (OCoLC)fst01030114
Museums > Management > Fast > (OCoLC)fst01030181
Korea (South) > Fast > (OCoLC)fst01206791

Han'guk Ui Poyuk Chongch'aek: The Child Care Policy In Korea

ISBN: 8963527573, 9788963527574
Author/Editor(s): Ha-jin Chang; Ok Yi (1952-); Son-hui Paek (1968-)
Publisher: Kongdongch E ( Kyo Nggi Do Koyang Si )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Korean
LCCN: 2015478474
Number of pages: 492
Categories:
Child Care > Government Policy > Korea (South)
Child Care Services > Korea (South)
Child Care Services > Korea (South) > Evaluation
Child Care > Government Policy > Fast > (OCoLC)fst00854299
Child Care Services > Fast > (OCoLC)fst00854326
Child Care Services > Evaluation > Fast > (OCoLC)fst00854335
Korea (South) > Fast > (OCoLC)fst01206791

Han'guk Tongnip Undong Saryo: P'urangsu Oemubu Munso Pogwanso Sojang

ISBN: 8982366539, 9788982366536
Author/Editor(s): Sang-il Yi; Chong-yon Kim; Chi-hui Pak; Chong-mun Yun; I-jong Kim; Yong-jin Hong; Chae-yon Chon; Centre des archives diplomatiques de Nantes (France); Korea (South)
Publisher: Kuksa P Yo Nch An Wiwo Nhoe ( Kyo Nggi Do Kwach O N Si )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Korean
Categories:
Korean Resistance Movements, 1905-1945 > Sources
Koreans > China > Politics And Government > Sources
France > Foreign Relations > Japan > Sources
Japan > Foreign Relations > France > Sources
Japan > Politics And Government > 1912-1945 > Sources
Korea > History > Japanese Occupation, 1910-1945 > Sources
Centre Des Archives Diplomatiques De Nantes (France) > Archives
Centre Des Archives Diplomatiques De Nantes (France) > Fast > (OCoLC)fst00657539

China's Exchange Rate Regime

ISBN: 1138819379, 9781138819375
Author/Editor(s): Zhongguo fa zhan yan jiu ji jin hui
Publisher: Routledge ( New York )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
LCCN: 2014022741
Series: Routledge Studies On The Chinese Economy ( Volume 57 )
Number of pages: 262
Categories:
Foreign Exchange Rates > China
Currency Question > China
Renminbi
China > Economic Policy > 2000-
BUSINESS & ECONOMICS / International / Economics > Bisacsh
SOCIAL SCIENCE / Ethnic Studies / General > Bisacsh
Currency Question > Fast > (OCoLC)fst00885329
Economic Policy > Fast > (OCoLC)fst00902025

China's WTO Accession Reassessed

ISBN: 1138795151, 9781138795150
Author/Editor(s): Luolin Wang (1938-); Zhongguo fa zhan yan jiu ji jin hui
Publisher: Routledge ( New York NY )
Published/Copyright Year: 2015
Language: English
LCCN: 2014029462
Series: Routledge Studies On The Chinese Economy ( Volume 58 )
Number of pages: 580
Categories:
World Trade Organization > China
China > Commerce
China > Commercial Policy
China > Foreign Economic Relations
POLITICAL SCIENCE / International Relations / General > Bisacsh
SOCIAL SCIENCE / Ethnic Studies / General > Bisacsh
World Trade Organization > Fast > (OCoLC)fst00697669
Commerce > Fast > (OCoLC)fst00869279