"Xin Chang Tai" Xia De Jing Ji Yu Jin Rong Fa Zhan: Economic And Financial Development In The New Normal

ISBN: 750963718X, 9787509637180
Author/Editor(s): Zhongguo she hui ke xue yuan; Quan guo bo shi hou guan li wei yuan hui; Zhongguo bo shi hou ke xue ji jin hui
Publisher: Jing Ji Guan Li Chu Ban She ( Beijing Shi )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Categories:
China > Economic Conditions > 1976-2000
China > Economic Conditions > 2000-
Finance > China
Economic History > Fast > (OCoLC)fst00901974
Finance > Fast > (OCoLC)fst00924349
China > Fast > (OCoLC)fst01206073

Gong Chan Guo Ji Yu Zhong Yang Su Qu Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji

ISBN: 7509831091, 9787509831090
Author/Editor(s): Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi ke yan guan li bu; Zhongguo Jinggangshan gan bu xue yuan; Zhongguo zhong gong dang shi xue hui gong chan guo ji yu Zhongguo ge ming guan xi yan jiu zhuan ye wei yuan
Publisher: Zhong Gong Dang Shi Chu Ban She ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese

Xin Bian Dui Xiang Si Yan

ISBN: 7545810201, 9787545810202
Author/Editor(s): Wei Shang (1962-); L. Carrington Goodrich (1894-1986); Meiguo Gelunbiya da xue Shidai Dong Ya tu shu guan cang Zhong wen zhen ben xuan kan bian wei hui
Publisher: Shanghai Shu Dian Chu Ban She ( Shanghai )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Series: Meiguo Gelunbiya Da Xue Shidai Dong Ya Tu Shu Guan Cang Zhong Wen Zhen Ben Xuan Kan
Number of pages: 47
Categories:
Chinese Language > Readers
Chinese Language > Terms And Phrases

Di Liu Jie Zhongguo Beijing Guo Ji Mei Shu Shuang Nian Zhan Zuo Pin Ji: The Album Of The Sixth Beijing International Art Biennale, China, 2015

ISBN: 7119095897, 9787119095899
Author/Editor(s): Beijing International Art Biennale (2015); Dawei Liu (1945-); Changjiang Wu; Dazhen Shao; Zhongguo mei shu jia xie hui; Zhongguo mei shu guan
Publisher: Wai Wen Chu Ban She Foreign Languages Press ( Beijing )
Published/Copyright Year: 2015
Language: Chinese
Number of pages: 559
Categories:
Art, Modern > 21st Century > Exhibitions
Art, Chinese > 21st Century > Exhibitions

Nan Taiwan Yu Liang An Guan Xi

ISBN: 9866653919, 9789866653919
Author/Editor(s): Nan Taiwan yu liang an guan xi yan tao hui ((2013); Renfang Ding (1959-); Qingxian Huang
Publisher: Shi Ying Chu Ban She ( Taibei Shi )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
LCCN: 2015411508
Number of pages: 302
Categories:
Taiwan > Relations > China > Congresses
China > Relations > Taiwan > Congresses
Taiwan > Politics And Government > Congresses
International Relations > Fast > (OCoLC)fst00977053
Political Science > Fast > (OCoLC)fst01069781
China > Fast > (OCoLC)fst01206073
Taiwan > Fast > (OCoLC)fst01207854