Wen Ge Ji Mi Dang An: Guangxi Bao Gao

ISBN: 1940004586, 9781940004587
Author/Editor(s): Zhong gong Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui
Publisher: Ming Jing Chu Ban She ( Deer Park NY )
Published/Copyright Year: 2014
Language: Chinese
Series: "Zhen Xiang" Xi Lie ( Volume 89 )
Number of pages: 590
Categories:
China > History > Cultural Revolution, 1966-1976 > Sources
China > Politics And Government > 1949-1976 > Sources
880-05 > Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China) > History > Sources

2013 14th International Conference On Electronic Packaging Technology (ICEPT 2013): Dalian, China, August 11~14, 2013

ISBN: 1479904988, 9781479904983
Author/Editor(s): International Conference on Electronic Packaging Technology (2013); Keyun Bi; Mingliang Huang; Zhao Ning; IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian zi xue hui; Dalian li gong da xue; Institute of Electrical and Electronics Engineers; Packaging & Manufacturing Technology Society Components
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Electronic Packaging > Congresses
Electronic Packaging > Fast > (OCoLC)fst00907414

2013 25th Chinese Control And Decision Conference (CCDC): May 25-27, 2013 Guizhou Park Hotel, Guiyang, China

ISBN: 1467355348, 9781467355346
Author/Editor(s): Chinese Control and Decision Conference (2013); IEEE Xplore (Online service); IEEE Control Systems Society; Zhongguo xi tong gong cheng xue hui; Chinese Association for Artificial Intelligence; Chinese Association of Automation; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Decision Making > Mathematical Models > Congresses
Robotics > Congresses
Fuzzy Systems > Congresses
Automatic Control > Congresses
Adaptive Control Systems > Congresses
Intelligent Control Systems > Congresses
Adaptive Control Systems > Fast > (OCoLC)fst00796490
Automatic Control > Fast > (OCoLC)fst00822702

2013 International Conference On Management Science & Engineering: 20 Annual Conference Proceedings July 17-19, 2013, Harbin P.R. China

ISBN: 1479904732, 9781479904730
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2013); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); IEEE Technology Management Council; Haerbin gong ye da xue; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

The Proceedings Of 2013 International Conference On Quality, Reliability, Risk, Maintenance, And Safety Engineering: July 15-18, 2013 Emeishan, Sichuan, China

ISBN: 1479910147, 9781479910144
Author/Editor(s): Reliability International Conference on Quality ((2013); Hong-Zhong Huang; Yu Liu; Liping He; Ming J. Zuo; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Zhongguo bing gong xue hui; China) Dian zi ke ji da xue (Chengdu; IEEE Reliability Society
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Risk Assessment > Congresses
Quality Assurance > Congresses
Reliability (Engineering) > Congresses
Industrial Safety > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Safety > Fast > (OCoLC)fst00971664
Quality Assurance > Fast > (OCoLC)fst01084943

Proceedings, IET International Radar Conference 2013: April 14-16, 2013, Xi'an China

ISBN: 1849196036, 9781849196031
Author/Editor(s): IET International Radar Conference (2013); Xiaopeng Yang; IEEE Xplore (Online service); Institution of Engineering and Technology; Zhongguo dian zi xue hui; Beijing gong ye xue yuan; IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
Publisher: Institution Of Engineering And Technology ( Stevenage UK )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Radar > Congresses
Radar > Fast > (OCoLC)fst01086712

2012 IEEE 7th International Power Electronics And Motion Control Conference - ECCE Asia: Conference Proceedings June 2-5, 2012, Harbin, China

ISBN: 1457720868, 9781457720864
Author/Editor(s): International Power Electronics and Motion Control Conference (2012); IEEE Xplore (Online service); Zhongguo dian gong ji shu xue hui; IEEE Power Electronics Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Denki Gakkai (1888); Chollyok Chonja Hakhoe; Haerbin gong ye da xue
Publisher: IEEE ( Piscataway, NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Power Electronics > Congresses
Motion Control Devices > Congresses
Motion Control Devices > Fast > (OCoLC)fst01027082
Power Electronics > Fast > (OCoLC)fst01074238

MINES 2012: Proceedings 2012 Fourth International Conference On Multimedia And Security 2-4 November 2012 Nanjing, Jiangsu, China

ISBN: 1467330930, 9781467330930
Author/Editor(s): International Conference on Multimedia Information Networking and Security (2012); IEEE Xplore (Online service); IEEE Computer Society; IEEE Signal Processing Society; IEEE Consumer Electronics Society; Institute of Electrical and Electronics Engineers; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Nanjing li gong da xue
Publisher: IEEE Computer Society CPS ( Los Alamitos Calif )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Computer Networks > Security Measures > Congresses
Multimedia Communications > Congresses
Computer Networks > Security Measures > Fast > (OCoLC)fst00872341
Multimedia Communications > Fast > (OCoLC)fst01028918

2012 International Conference On Management Science & Engineering: 19th Annual Conference Proceedings September 20-22, 2012, Dallas, USA

ISBN: 1467330140, 9781467330145
Author/Editor(s): International Conference on Management Science & Engineering (2012); Hua Lan; Yu-hong Yang; IEEE Xplore (Online service); University of Texas at Dallas; Haerbin gong ye da xue; IEEE Technology Management Council; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China)
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Engineering > Management > Congresses
Industrial Management > Congresses
Management > Congresses
Engineering > Management > Fast > (OCoLC)fst00910368
Industrial Management > Fast > (OCoLC)fst00971246
Management > Fast > (OCoLC)fst01007141