2014 IEEE International Conference On Consumer Electronics - Taiwan Takes Place 26-28 May 2014 In Taipei, Taiwan

ISBN: 1479938300, 9781479938308
Author/Editor(s): IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan (2014); IEEE Xplore (Online service); IEEE Consumer Electronics Society; Guo li Taiwan shi fan da xue; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Categories:
Electronic Apparatus And Appliances > Congresses
Household Electronics > Congresses
Electronic Apparatus And Appliances > Design And Construction > Congresses
Household Electronics > Design And Construction > Congresses

Proceedings Of 2nd International Conference On Computer Science And Network Technology: ICCSNT 2012 December 29-31, 2012, Changchun, China

ISBN: 1467329630, 9781467329637
Author/Editor(s): International Conference on Computer Science and Network Technology (2012); IEEE Xplore (Online service); Northeast Normal University; Heilongjiang da xue; Liaoning shi fan da xue; Dalian jiao tong da xue; Haerbin gong ye da xue; Institute of Electrical and Electronics Engineers
Publisher: Institute Of Electrical And Electronics Engineers ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Networks > Congresses
Information Networks > Congresses
Computer Networks > Fast > (OCoLC)fst00872297
Information Networks > Fast > (OCoLC)fst00972570

CIS 2013: The 9th International Conference On Computational Intelligence And Security Proceedings 14-15 December 2013, Emei Mountain, Sichuan Province, China

ISBN: 1479925489, 9781479925483
Author/Editor(s): CIS (Conference) (2013); IEEE Xplore (Online service); Xi'an dian zi ke ji da xue; Leshan-Shifan-Xueyuan; Guangdong gong ye da xue; IEEE Computer Society; Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui (China); Beijing shi fan da xue
Publisher: Conference Publishing Services IEEE Computer Society ( Los Alamitos CA )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Computer Security > Congresses
Computational Intelligence > Congresses
Computational Intelligence > Fast > (OCoLC)fst00871995
Computer Security > Fast > (OCoLC)fst00872484

Proceedings Of The 2013 6th International Conference On Biomedical Engineering And Informatics: BMEI 2013 16-18 December 2013, Hangzhou, China

ISBN: 1479927600, 9781479927609
Author/Editor(s): International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (2013); Jean X. Gao; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Hangzhou shi fan da xue; IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Publisher: IEEE ( Piscataway NJ )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Biomedical Engineering > Congresses
Computer Science > Congresses
Biomedical Engineering > Fast > (OCoLC)fst00832568
Computer Science > Fast > (OCoLC)fst00872451

CISP 2013: Proceedings Of The 2013 6th International Congress On Image And Signal Processing 16-18 December 2013, Hangzhou, China

ISBN: 1479927635, 9781479927630
Author/Editor(s): International Congress on Image and Signal Processing (2013); Zhenming Yuan; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Hangzhou shi fan da xue; IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
Publisher: IEEE ( Piscataway N J )
Published/Copyright Year: 2013
Language: English
Categories:
Image Processing > Congresses
Signal Processing > Congresses
Image Processing > Fast > (OCoLC)fst00967501
Signal Processing > Fast > (OCoLC)fst01118281

Shi Ba Da Zhi Ming Mi Mou: Bo Xilai Yi An

ISBN: 1935981560, 9781935981565
Author/Editor(s): "Da shi jian" bian ji bu
Publisher: Ming Jing Chu Ban She ( Deer Park, NY )
Published/Copyright Year: 2012
Language: Chinese
Series: "Zhongguo Ju Shi" Xi Lie ( Volume 80 )
Number of pages: 432
Categories:
880-06 > Bo, Xilai, > 1949-
Statesmen > China
Political Corruption > China > 21st Century
China > Politics And Government > 2002-

Confucius

ISBN: 1421024683, 9781421024684
Author/Editor(s): Xun Zhou (1968-); Mei Hu (1958-); Baozhu Cui; Chan Khan; Carly Hunter; Justin Cook; Yun-fat Chow; Lu Yi; Beijing da di shi dai wen hua chuan bo you xian gong si; Dadi Entertainment Ltd; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Ltd FUNimation Productions; FUNimation Entertainment (Firm); Dadi Film Media
Publisher: Funimation Productions, Ltd. ( Fort Worth, Tex. )
Published/Copyright Year: 2012
Language: English
Categories:
Confucius > Drama
Philosophers > China > Drama
China > History > To 221 B.C > Drama

Shi Ba Da Zheng Zhi Ju Zhi Xuan

ISBN: 1935981161, 9781935981169
Author/Editor(s): "Da shi jian" bian ji bu
Publisher: Ming Jing Chu Ban She ( Carle Place, N.Y. )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
LCCN: 2011467183
Series: "Zhongguo Zhang Quan Zhe" Xi Lie ( Volume 49 )
Number of pages: 408
Categories:
880-05 > Zhongguo Gong Chan Dang > Zhong Yang Zheng Zhi Ju
Communists > China > Biography
China > Politics And Government > 2002-