Forbidden City: Imperial Treasures From The Palace Museum, Beijing

ISBN: 1934351067, 9781934351062
Author/Editor(s): Jian Li (1956-); Li He (1950-); Hou-mei Sung; Ma Shengnan; Gu gong bo wu yuan (China); Virginia Museum of Fine Arts
Publisher: VMFA Virginia Museum Of Fine Arts ( Richmond Virginia )
Published/Copyright Year: 2014
Language: English
Number of pages: 208
Categories:
Art, Chinese > Ming-Qing Dynasties, 1368-1912 > Exhibitions

Masterpieces Of Landscape Painting From The Forbidden City

ISBN: 0937426865, 9780937426869
Author/Editor(s): Shawn Eichman; Shi Li (1963-); Honolulu Academy of Arts; Gu gong bo wu yuan (China); Asia Pacific Economic Cooperation (Organization)
Publisher: Honolulu Academy Of Arts ( Honolulu )
Published/Copyright Year: 2011
Language: English
Number of pages: 108
Categories:
Forbidden City (Beijing, China) > Exhibitions
Gu Gong Bo Wu Yuan (China) > Exhibitions
Honolulu Academy Of Arts > Exhibitions
Landscape Painting, Chinese > Exhibitions
Landscape Painting, Chinese > Ming-Qing Dynasties, 1368-1912 > Exhibitions
Landscape Painting, Chinese > Song-Yuan Dynasties, 960-1368 > Exhibitions
Landscape Painting > China > Beijing > Exhibitions
Landscape Painting > Hawaii > Honolulu > Exhibitions

Tangshan Da Di Zhen

ISBN: 142297202X, 9781422972021
Author/Editor(s): Xiaogang Feng; Hong Yan; Sanping Han (1953-); Zhongjun Wang (1960-); Wu Si (1960-); Yue Lu? (1957-); Chenxi Nie; Tingxiao Huo; Liguang Wang (1961-); Yang Xiao; Fan Xu (1967-); Jingchu Zhang (1980-); Chen Li (1978-); Zifeng Zhang (2001-); Jiajun Zhang; Yi Lu (1976-); Guoqiang Zhang (1969-); Ziwen Wang (1987-); Zhong Lu? (1940-); Daoming Chen; Jin Chen; Ling Zhang (1957-); Tangshan guang bo dian shi chuan mei you xian gong si; Zhongguo dian ying ji tuan gong si; Beijing hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si; Shanghai dian ying ji tuan gong si; New Video Group
Publisher: New Video Group ( New York )
Published/Copyright Year: 2011
Language: Chinese
Categories:
Tangshan Earthquake, China, 1976 > Drama
Earthquakes > China > Tangshan Shi > Drama
Survival > Drama
China > Drama

Bioactive Proteins And Peptides As Functional Foods And Nutraceuticals

ISBN: 0813813115, 9780813813110
Author/Editor(s): Yoshinori Mine; Eunice Li-Chan; Bo Jiang (1962-)
Publisher: Wiley-Blackwell ( Ames, Iowa )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
LCCN: 2009054220
Series: IFT Press Series
Number of pages: 420
Categories:
Proteins In Human Nutrition
Functional Foods
Dietary Proteins > Metabolism
Peptides > Metabolism
Dietary Proteins > Analysis
Nutritional Physiological Phenomena
Peptides > Analysis

Proceedings 2010 The 5th International Conference On Pervasive Computing And Applications: ICPCA 10 01-03 December, 2010, Maribor, Slovenia

ISBN: 1424491444, 9781424491445
Author/Editor(s): International Conference on Pervasive Computing and Applications (2010); Bo Hu (1975-); Xiaowei Li; Jingzhi Yan; IEEE Xplore (Online service); Institute of Electrical and Electronics Engineers; Microsoft Corporation; IEEE Computer Society
Publisher: IEEE ( Piscataway, N.J. )
Published/Copyright Year: 2010
Language: English
Categories:
Ubiquitous Computing > Congresses
Electronic Data Processing > Distributed Processing > Congresses
Electronic Data Processing > Distributed Processing > Fast > (OCoLC)fst00906987
Ubiquitous Computing > Fast > (OCoLC)fst01160283

Yi Yi: A One And A Two

ISBN: 0794200478, 9780794200473
Author/Editor(s): Yanling Jin; Dechang Yang (1947-2007); Wangyang Zhang; Shinya Kawai; Naoko Tsukeda; Nianzhen Wu (1952-); Iss Ogata (1952-); Kelly Lee; Wei-han Yang; Bo-wen Chen; Kai-Li Peng; Pony Canyon Inc; WinStar Cinema (Firm); Omega Project Co; Atom Films (Firm); Fox Lorber Films; WinStar TV and Video (Firm)
Publisher: Distributed By Fox Lorber Films ; ( New York )
Published/Copyright Year: 2001
Language: Chinese
Categories:
Families
Foreign Language Films
Motion Pictures, Taiwanese

Arts Of The Sung And Yuan: Papers Prepared For An International Symposium Organized By The Metropolitan Museum Of Art In Conjunction With The Exhibition Splendors Of Imperial China Treasures From The National Palace Museum, Taipei

ISBN: 0870998064, 9780870998065
Author/Editor(s): Maxwell K Hearn; Judith G. Smith (1941-); N.Y.) Metropolitan Museum of Art (New York; Guo li gu gong bo wu yuan
Publisher: Dept. Of Asian Art, Metropolitan Museum Of Art ( New York )
Published/Copyright Year: 1996
Language: English
LCCN: 96025941
Categories:
Art, Chinese > Song-Yuan Dynasties, 960-1368 > Congresses