Kanonikai Diataxeis, Epistolai, Lyseis, Thespismata Tn Hagitatn Patriarchn Knstantinoupoles by epistasia Manoul I. Geden

Full Title: Kanonikai Diataxeis, Epistolai, Lyseis, Thespismata Tn Hagitatn Patriarchn Knstantinoupoles: Apo Grgoriou Tou Theologou Mechri Dionysiou Tou Apo Adrianoupoles
Author/Editor(s): Manoul I. Geden (1851-1943)
ISBN: 0837081114, 9780837081113
Publisher: ek tou Patriarchikou Typographeiou
Published Place: En Knstantinoupolei
Published/Copyright Year: 1888
Language: Greek, Modern (1453-)
Physical Description: 22 cm
Series: Parartma Ts "Ekklsiastikes Aletheias"
ATLA Monograph Preservation Program ( Volume ATLA Fiche 1986-2111 )
ATLA Historical Monographs Collection
Number of pages: 2 v.
Categories:
Orthodox Eastern Church > History > Sources
Constantinople (Ecumenical Patriarchate)
Canon Law > Orthodox Eastern Church > Sources


Notes:
Includes indexes.
"Syllegomen men tas oligistas ekdedomenas kai en diaphorois bibliois syntagmasi diesparmenas diataxeis tn hagitatn ts Neas Rms patriarchn, malista de tas anekdotous, probainontes kata chronologikn seiran. . . . Exrethsan d'apo tou 1 tomou pasai hai diataxeis hai en t 5 tom tou Syntagmatos tn thein kai hiern kanonn, hai hypo G.A. Rall kai M. Potl ekdedomenai"
Vol. 1, p. [1]-2.

ISBNPlus ID: HVD.V2.427226-2-1077649
Form: Nonfiction
LC Call No: BX410 .G4 1888
Released Date: 20100115

Download BiBTeX of this book (.bib)
@book{isbnplus9780837081113,
 title={Kanonikai Diataxeis, Epistolai, Lyseis, Thespismata Tn Hagitatn Patriarchn Knstantinoupoles: Apo Grgoriou Tou Theologou Mechri Dionysiou Tou Apo Adrianoupoles},
 author={Manoul I. Geden},
 isbn={9780837081113},
 series={Parartma Ts "Ekklsiastikes Aletheias"},
 url={http://isbnplus.org/9780837081113},
 year={1888},
 publisher={ek tou Patriarchikou Typographeiou},
 address={En Knstantinoupolei}
}
Download 9780837081113.bib
Download EndNote of this book (.enw)
%0 Book
%T Kanonikai Diataxeis, Epistolai, Lyseis, Thespismata Tn Hagitatn Patriarchn Knstantinoupoles: Apo Grgoriou Tou Theologou Mechri Dionysiou Tou Apo Adrianoupoles
%A Manoul I. Geden
%@ 9780837081113
%U http://isbnplus.org/9780837081113
%D 1888
%I ek tou Patriarchikou Typographeiou
%C En Knstantinoupolei
Download 9780837081113.enw
Download RefMan of this book (.ris)
TY  - BOOK
T1  - Kanonikai Diataxeis, Epistolai, Lyseis, Thespismata Tn Hagitatn Patriarchn Knstantinoupoles: Apo Grgoriou Tou Theologou Mechri Dionysiou Tou Apo Adrianoupoles
A1  - Manoul I. Geden
SN  - 9780837081113
T3  - Parartma Ts "Ekklsiastikes Aletheias"
UR  - http://isbnplus.org/9780837081113
Y1  - 1888
PB  - ek tou Patriarchikou Typographeiou
CY  - En Knstantinoupolei
ER  - 
Download 9780837081113.ris

No guarantees for the accuracy of information are made.

x

APA Style:
Geden, M.I. (1888). Kanonikai Diataxeis, Epistolai, Lyseis, Thespismata Tn Hagitatn Patriarchn Knstantinoupoles: Apo Grgoriou Tou Theologou Mechri Dionysiou Tou Apo Adrianoupoles. En Knstantinoupolei: ek tou Patriarchikou Typographeiou.

MLA Style:
Geden, Manoul I.. Kanonikai Diataxeis, Epistolai, Lyseis, Thespismata Tn Hagitatn Patriarchn Knstantinoupoles: Apo Grgoriou Tou Theologou Mechri Dionysiou Tou Apo Adrianoupoles. En Knstantinoupolei: ek tou Patriarchikou Typographeiou, 1888. Print.

Chicago Style:
Geden, Manoul I.. Kanonikai Diataxeis, Epistolai, Lyseis, Thespismata Tn Hagitatn Patriarchn Knstantinoupoles: Apo Grgoriou Tou Theologou Mechri Dionysiou Tou Apo Adrianoupoles. En Knstantinoupolei: ek tou Patriarchikou Typographeiou, 1888.